Rezygnacja z prokury – wzór

17 

Prokura jest pełnomocnictwem udzielanym przez przedsiębiorcę. Polega na umocowaniu do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Z uwagi na fakt, że prokura to pełnomocnictwo szczególnego rodzaju, możliwe jest zrzeczenie się takiej funkcji, czyli rezygnacja z prokury, co odbywa się na podobnych zasadach, jak zrzeczenie się pełnomocnictwa przez pełnomocnika.

Aby możliwa była rezygnacja z prokury, prokurent – pełnomocnik musi zrzec się umocowania. Zrzeczenie się umocowania jest natomiast jednostronną czynnością prawną i polega na złożeniu stosownego oświadczenia woli, zaadresowanego do mocodawcy. Rezygnację z prokury należy złożyć zatem na ręce zarządu. 

Do przygotowania stosownego oświadczenia woli pełnomocnik może wykorzystać gotowy wzór rezygnacji z prokury. Ważne jest także wykreślenie prokury z KRS, jeśli spółka nie dopilnuje tego obowiązku, grozi jej grzywna za nierealizowanie obowiązków określonych w ustawie o KRS.

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Rezygnacja z prokury samoistnej musi koniecznie być sporządzona na piśmie.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rezygnacja z prokury – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

rezygnacja-z-prokury-wzor
Rezygnacja z prokury - wzór
17