Zobowiązanie do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia – wzór

17 

Zgodnie z prawem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik ma obowiązek wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca mu go udzieli. Decyzja o udzieleniu pracownikowi urlopu należy zatem do przełożonego.

Jeśli ten nie chce wypłacać pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystaną część urlopu, może sporządzić zobowiązanie do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór zobowiązania do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czy pracownik musi wykorzystać urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia?

Zasadniczo, pracownik zobowiązany jest do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, jeśli taka będzie wola pracodawcy. Pracodawca może wybrać bowiem, czy udzieli urlopu w naturze, czy wypłaci pracownikowi ekwiwalent.

Nie potrzebuje zgody pracownika ani na jedno, ani na drugie rozwiązanie, a pracownik nie ma prawa uchylić się od obowiązku wykorzystania urlopu.

W praktyce, pracodawcy znacznie częściej decydują się zobowiązać pracownika do wykorzystania zaległego urlopu w trakcie okresu wypowiedzenia, gdyż wypłata ekwiwalentu pieniężnego jest dla nich dodatkowym kosztem, a świadczenie pracy przez zwolnionego pracownika rzadko jest konieczne – można powiedzieć, że bywa nawet niewskazane. 

Jak napisać zobowiązanie do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia?

Pisemne zobowiązanie pracownika do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia pracodawca może przygotować w oparciu o uniwersalny wzór – wzór zobowiązania do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia.

Wypełniając druk, przedsiębiorca musi ustalić jednak, czy udziela pracownikowi całego urlopu zaległego i/lub bieżącego urlopu w wymiarze proporcjonalnym do czasu przepracowanego u danego pracodawcy.

Oba rozwiązania są bowiem zgodne z przepisami. Gdyby okazało się, że okres wypowiedzenia jest zbyt krótki, aby można było udzielić pracownikowi całego urlopu, konieczne stanie się wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za pozostałą, niewykorzystaną część urlopu.

zobowiazanie-do-wykorzystania-urlopu-w-okresie-wypowiedzenia-wzor
Zobowiązanie do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia - wzór
17