Zgoda współwłaściciela na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane -wzór

17 

Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest niezbędne do zgłoszenia inwestycji lub do uzyskania pozwolenia na budowę. Ponieważ złożenie takiego oświadczenia przekracza zakres zwykłego zarządu – w przypadku nieruchomości mających więcej niż jednego właściciela – wymaga uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór zgody współwłaściciela na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kiedy potrzebna jest zgoda współwłaściciela na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane?

Zgoda współwłaściciela na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane jest potrzebna w przypadku chęci budowy, rozbudowy, czy przebudowy obiektu, który jest objęty współwłasnością. Są to bowiem inwestycje, które przekraczają zakres czynności zwykłego zarządu.

Co ważne, zgoda współwłaściciela na dysponowanie nieruchomością musi zostać wyrażona bezpośrednio, w sposób wyraźny, niedorozumiany. Brak sprzeciwu nie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody, a brak zgody oznacza brak prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Nie ma przy tym znaczenia, czy dokonano wcześniej podziału quoad usum nieruchomości – inwestor nadal musi uzyskać zgodę współwłaścicieli na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, ponieważ przekracza to zakres czynności zwykłego zarządu. 

Jak napisać zgodę współwłaściciela na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane?

Jak zostało wspomniane, zgoda na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane musi zostać wyrażona w sposób jasny i konkretny. Przygotowując taki dokument, warto posłużyć się więc wzorem zgody współwłaściciela na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Pismo uwzględnia między innymi oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, dane współwłaściciela oraz informację o posiadanych przez niego udziałach we wspólności, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. 

Zgoda na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane we wspólnocie

Przykładowa zgoda współwłaściciela na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane może być potrzebna między innymi w ramach takiej inwestycji, jak adaptacja strychu na poddasze użytkowe. W przypadku małej wspólnoty mieszkaniowej (liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych nie jest większa niż trzy) decyzję o wydaniu takiej zgody wydaje się na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Zgodnie z ich treścią,  do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W przypadku dużej wspólnoty mieszkaniowej (liczba lokali większa niż 3) oświadczenie o wydaniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane składa zarząd.

Złożenie przez zarząd oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przekracza zakres czynności zwykłego zarządu, dlatego niezbędne jest podjęcie uchwały właścicieli lokali wyrażającej zgodę na dokonanie takiej czynności (uchwały podejmuje się w głosowaniu, kiedy “za” są właściciele posiadający ponad 50% udziałów w nieruchomości).

zgoda-wspolwlasciciela-na-dysponowanie-nieruchomoscia-na-cele-budowlane-wzor
Zgoda współwłaściciela na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane -wzór
17