Zgoda na dysponowanie nieruchomością – wzór

17 

Zgoda na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane wydawana jest przez właściciela danej nieruchomości, na przykład działki. Może dotyczyć między innymi realizacji robót związanych z wykonaniem przyłącza. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór zgody na dysponowanie nieruchomością – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Kto może wydać zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane?

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to tytuł prawny, który może wynikać z:

 • prawa własności, 
 • prawa użytkowania wieczystego, 
 • zarządu, 
 • ograniczonego prawa rzeczowego, np. służebności, 
 • stosunku zobowiązaniowego, np. umowy najmu, umowy dzierżawy.

Należy podkreślić jednak, że prawo do dysponowania nieruchomością nie może być domniemane. Z umowy najmu, czy dzierżawy musi więc wynikać wprost, że najemca/dzierżawca może dysponować nieruchomością. Najczęściej wzór zgody na dysponowanie nieruchomością wykorzystuje jednak właściciel danej działki, czy domu. Pismo sporządza natomiast dla inwestora, którym jest na przykład firma budowlana.

Jak powinna wyglądać zgoda na dysponowanie nieruchomością?

Przykładowa zgoda na dysponowanie nieruchomością musi zawierać kilka kluczowych elementów formalnych. Należy uwzględnić w niej:

 • datę udzielenia zgody,
 • dane osoby mającej prawo do dysponowania nieruchomością,
 • oznaczenie nieruchomości, w tym numer i adres,
 • dane inwestora,
 • oświadczenie o poinformowaniu osoby udzielającej zgody o zakresie robót,
 • oświadczenie właściciela o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością,
 • oświadczenie dot. świadomości odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy (art. 233 Kodeksu karnego, zgodnie z którym za składanie fałszywych oświadczeń grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności),
 • zobowiązanie inwestora do uporządkowania terenu budowy, a w przypadku wyrządzenia szkód – dokonania oszacowania strat (z udziałem osoby udzielającej zgody) i wypłacenia odszkodowania.

Aby wypełniony druk przykładowej zgody na dysponowanie nieruchomością był ważny w świetle prawa, należy umieścić na nim podpisy: osoby uprawnionej do dysponowania nieruchomością oraz inwestora lub jego przedstawiciela.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zgoda na dysponowanie nieruchomością – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zgoda-na-dysponowanie-nieruchomoscia-wzor
Zgoda na dysponowanie nieruchomością - wzór
17