Protokół z Rady Szkoleniowej – wzór

17 

Rada szkoleniowa to szkolenie dla rady pedagogicznej. Tematyka rad szkoleniowych jest urozmaicona i może obejmować nie tylko nauczanie, ale także zabawy, pracę z dzieckiem o szczególnych potrzebach, czy też pomoc w adaptacji. Jak napisać protokół z rady szkoleniowej?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór protokołu z rady szkoleniowej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Jakie elementy powinien zawierać protokół z rady szkoleniowej?

Protokół ze szkolenia rady pedagogicznej najłatwiej jest przygotować w oparciu o nasz sprawdzony wzór protokołu z rady szkoleniowej. Dokument obejmuje następujące elementy formalne:

 • numer protokołu,
 • datę szkolenia,
 • temat szkolenia,
 • opis przebiegu szkolenia, w tym powitanie nauczycieli, podziękowanie za udział w szkoleniu, zakończenie szkolenia. 

Protokół może informować także o wymiarze szkolenia, czyli czasie trwania spotkania rady pedagogicznej. Dokument pełni rolę informacyjną i dowodową. Stanowi podsumowanie spotkania i pozwala wywnioskować, jakie umiejętności po szkoleniu powinni opanować nauczyciele. 

Jakie zagadnienia może obejmować szkolenie rady pedagogicznej?

Rada szkoleniowa może obejmować różnorodną tematykę. Zawartość protokołu z rady szkoleniowej uzależniona jest natomiast w głównej mierze od tematu spotkania oraz formy przekazywania informacji nauczycielom (ćwiczenia, wykłady). Tematem szkolenia mogą być między innymi:

 • gry i zabawy integracyjne,
 • elementy przedsiębiorczości w edukacji,
 • praca z dzieckiem z ADHD,
 • sztuka negocjacji w pracy nauczyciela,
 • korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia,
 • mnemotechniki i ich wykorzystanie w szkole,
 • neurodydaktyka,
 • korzystanie ze sztucznej inteligencji, 
 • praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu,
 • radzenie sobie z depresją u dzieci i młodzieży,
 • kreatywne prowadzenie godzin wychowawczych,
 • pozytywna dyscyplina w klasie,
 • kształtowanie postaw u uczniów,
 • przeciwdziałanie agresji i przemocy,
 • pierwsza pomoc,
 • rozwój osobisty nauczyciela,
 • emisja głosu,
 • nowoczesne metody motywowania uczniów i wiele innych.
protokol-z-rady-szkoleniowej-wzor
Protokół z Rady Szkoleniowej - wzór
17