Rezygnacja z zajęć rewalidacyjnych – wzór

17 

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powinien mieć zapewnione zajęcia rewalidacyjne w szkole, do której uczęszcza. Rodzic dziecka niepełnosprawnego oraz pełnoletni uczeń niepełnosprawny ma też prawo złożyć rezygnację z zajęć rewalidacyjnych. Pisemną rezygnację należy kierować do dyrektora szkoły. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czy można zrezygnować z zajęć rewalidacyjnych?

Rezygnacja z zajęć rewalidacyjnych jest możliwa na podstawie dobrowolności korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ponieważ zasadniczo nie ma podstawy prawnej dającej możliwość rezygnacji z uczestnictwa w takich zajęciach.

Zgodnie z przepisami, dyrektor musi zorganizować dla ucznia warunki kształcenia zgodne z orzeczeniem, w tym zapewnić zajęcia rewalidacyjne. Rodzice mogą zaś zrezygnować z określonych form pomocy.

Przedstawiając orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzice nakładają na szkołę obowiązek realizacji kształcenia zgodnie z orzeczeniem. Dyrektor nie ma jednak narzędzi do egzekwowania udziału ucznia w takich zajęciach.

Jeśli rodzice nie chcą, aby ich dziecko w nich uczestniczyło, powinni złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach rewalidacyjnych. Można przygotować je w oparciu o gotowy wzór rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych. Pismo uwzględnia między innymi oznaczenie adresata, dane rodziców i dane ucznia, którego dotyczy orzeczenie. 

Czy rezygnacja z zajęć rewalidacyjnych uniemożliwia korzystanie z innych form pomocy psychologiczno pedagogicznej?

Na chwilę obecną nie ma takich przepisów prawa, które uniemożliwiałyby rodzicom złożenie rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach rewalidacyjnych.

Brak chęci korzystania z takiej formy pomocy nie wyklucza też możliwości korzystania z innych uprawnień przysługujących na podstawie posiadanego orzeczenia. Szkoła nie może uchylić orzeczenia.

Nie ma też prawa, aby odmówić realizacji jego zapisów. Powinna więc przygotować ofertę zajęć zgodnych z orzeczeniem, choć nie może zmusić ucznia do uczęszczania na wszystkie zaproponowane zajęcia.

rezygnacja-z-zajec-rewalidacyjnych-wzor
Rezygnacja z zajęć rewalidacyjnych - wzór
17