Wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciela stażysty – wzór

17 

Nauczyciel rozpoczyna staż na wniosek skierowany do dyrektora szkoły w terminie maksymalnie 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. W obecnym stanie prawnym staż na nauczyciela mianowanego trwa jeden rok i 9 miesięcy. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o rozpoczęcie stażu nauczyciela stażysty – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak napisać wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciela stażysty?

Wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciela stażysty należy adresować do dyrektora szkoły. Staż może rozpocząć się najwcześniej w dniu złożenia wniosku, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia wniesienia pisma. Przygotowując dokument, warto użyć nasz sprawdzony wzór wniosku o rozpoczęcie stażu nauczyciela stażysty, który uwzględnia między innymi:

  • dane wnioskodawcy,
  • dane dyrektora,
  • podstawę prawną,
  • planowany termin rozpoczęcia i zakończenia stażu.

Wraz z wnioskiem nauczyciel składa również plan rozwoju zawodowego. 

Jakie są warunki rozpoczęcia stażu nauczyciela?

Przykładowy wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciela stażysty może złożyć pedagog, który spełnia określone wymagania. To między innymi:

  • zatrudnienie na stanowisku zgodnym z wymaganymi kwalifikacjami,
  • posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia, 
  • przepracowanie w szkole co najmniej 2 lata od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (dotyczy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego),
  • przepracowania w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (dotyczy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego),
  • zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ etatu lub zatrudnienie w kilku szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż ½ etatu, ale łącznie w wymiarze co najmniej ½ etatu.

Należy pamiętać, że nauczyciel stażysta, który spełnia odpowiednie warunki nie składa wniosku do dyrektora o rozpoczęcie stażu – jego staż rozpoczyna się automatycznie z dniem zatrudnienia.

Omawiany wniosek składają nauczyciele kontraktowy i mianowany. Termin na wniesienie pisma to początek roku szkolnego – nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

wniosek-o-rozpoczecie-stazu-nauczyciela-stazysty-wzor
Wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciela stażysty - wzór
17