Pozew o ustalenie prawa do lokalu socjalnego – wzór

17 

Ustalenie prawa do lokalu socjalnego może nastąpić w postępowaniu o eksmisję na podstawie art. 14 ustawy o ochronie praw lokatorów lub w odrębnym postępowaniu, w oparciu o art. 35 ustawy.

Pozwu o ustalenie prawa do lokalu socjalnego nie można wnieść natomiast na podstawie art. 189 k.p.c, zgodnie z którym “powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny”.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór pozwu o ustalenie prawa do lokalu socjalnego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kto może złożyć pozew o ustalenie prawa do lokalu socjalnego?

Zgodnie z treścią art. 14 ustawy o ochronie praw lokatorów, wzór pozwu o ustalenie prawa do lokalu socjalnego może wykorzystać osoba objęta wyrokiem nakazującym opróżnienie lokalu.

Pismo w sprawie ustalenia prawa do lokalu socjalnego musi zostać rozpatrzone pozytywnie w przypadku, gdy stroną powodową jest:

  • kobieta w ciąży,
  • osoba małoletnia, osoba niepełnosprawna lub osoba ubezwłasnowolniona,
  • osoba obłożnie chora,
  • emeryta lub rencista, który spełnia kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
  • osoba bezrobotna,
  • osoba spełniająca przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

W przypadku postępowania egzekucyjnego, jeśli okaże się, że obowiązkiem opróżnienia lokalu objęto jedną z wymienionych wyżej osób, komornik:

  • zawiadamia tę osobę o możliwości wystąpienia z powództwem o ustalenie uprawnienia do najmu lokalu socjalnego,
  • zawiesza postępowanie egzekucyjne,
  • zawiadamia prokuratora o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego.

Do czego prowadzi pozew o ustalenie prawa do lokalu socjalnego?

Wypełnienie wzoru przykładowego pozwu o ustalenie prawa do lokalu socjalnego może prowadzić do orzeczenia o uprawnieniu do najmu lokalu socjalnego przez sąd przeciwko gminie właściwej ze względu na położenie lokalu, który podlega opróżnieniu.

Warto wiedzieć, że postępowanie w takiej sprawie jest wolne od opłat sądowych. W przypadku wytoczenia powództwa sąd nakazuje również wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu zakończenia postępowania w sprawie o ustalenie uprawnienia do najmu lokalu socjalnego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pozew o ustalenie prawa do lokalu socjalnego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pozew-o-ustalenie-prawa-do-lokalu-socjalnego-wzor
Pozew o ustalenie prawa do lokalu socjalnego - wzór
17