Umowa najmu powierzchni reklamowej – wzór

17 

Umowa najmu powierzchni reklamowej dotyczy najczęściej ściany budynku, ogrodzenia działki, czy balustrady balkonu. Zawierając taki kontrakt właściciel lub zarządca powierzchni reklamowej wyraża zgodę na umieszczenie na niej baneru reklamowego za odpowiednią opłatą cykliczną (czynsz najmu). Jak powinna wyglądać umowa najmu powierzchni reklamowej?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór umowy najmu powierzchni reklamowej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak przygotować umowę najmu powierzchni reklamowej?

Do przygotowania umowy najmu powierzchni pod reklamę warto wykorzystać sprawdzony wzór umowy najmu powierzchni reklamowej, który uwzględnia wszystkie istotne postanowienia takiego kontraktu.

Pismo powinno zawierać między innymi dane stron, a także opis powierzchni reklamowej, czas trwania umowy, wysokość czynszu najmu oraz zasady jego regulowania.

Dokument musi opisywać również prawa i obowiązki stron, warunki wypowiedzenia umowy oraz zasady rozwiązywania ewentualnych sporów. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jakie prawa i obowiązki mają strony umowy najmu powierzchni reklamowej?

Przykładowa umowa najmu powierzchni reklamowej może przewidywać następujące obowiązki najemcy:

  • dokonywanie napraw i bieżącej konserwacji banera reklamowego,
  • dbałość o estetyczny wygląd banera,
  • pokrycie ewentualnych szkód wynikających z montażu lub eksploatacji banera,
  • utrzymanie miejsca montażu banera w należytym stanie technicznym,
  • doprowadzenie miejsca montażu banera do stanu pierwotnego po demontażu,
  • przestrzeganie przepisów dotyczących urządzeń reklamowych,
  • usunięcia banera reklamowego po rozwiązaniu umowy (w określonym terminie),
  • terminowego uiszczania płatności za czynsz najmu we wskazanej kwocie i formie.

Druk przykładowej umowy najmu powierzchni reklamowej często odnosi się także do odpowiedzialności wynajmującego za uszkodzenia banera, czy szkody powstałe na skutek zdarzeń zawinionych przez montaż reklamy.

Poza tym wynajmujący zwykle zabezpiecza się również przed odpowiedzialnością za treść reklam. Właściciel powierzchni reklamowej może żądać usunięcia lub zamiany reklamy, jeżeli jej treść narusza porządek prawny.

umowa-najmu-powierzchni-reklamowej-wzor
Umowa najmu powierzchni reklamowej - wzór
17