Odstąpienie od umowy leasingu w ciągu 14 dni – wzór

17 

Konsument ma prawo odstąpić od umowy leasingu zawartej na odległość w ciągu 14 dni. Prawo to nie zawsze przysługuje jednak przedsiębiorcom. Ci mogą być traktowani jako konsumenci, jeśli dana transakcja nie wiązała się w żaden sposób z zakresem wykonywanej przez nich działalności.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odstąpienia od umowy leasingu w ciągu 14 dni – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak napisać odstąpienie od umowy leasingu w ciągu 14 dni?

Pismo w sprawie odstąpienia od umowy leasingu w ciągu 14 dni można złożyć w przypadku zawarcia umowy leasingowej przez internet, a także w inny sposób poza siedzibą firmy. Jest to prawo konsumenckie, niekiedy stosowane również wobec przedsiębiorców (warunek opisany powyżej).

Należy pamiętać, że zasadniczo, możliwość odstąpienia od umowy powinna zostać uregulowana odpowiednim zapisem umownym. Istnieje jednak także odgórnie obowiązujące prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w tym także w drodze korespondencyjnej lub przez telefon.

Aby odstąpić od umowy, trzeba złożyć w tym celu odpowiednie oświadczenie woli. Rezygnacja powinna być bezkosztowa. Pismo można przygotować w oparciu o wzór odstąpienia od umowy leasingu w ciągu 14 dni. Odstąpienie od umowy w tym trybie nie wymaga podania przyczyny.

Kiedy możliwe jest odstąpienie od umowy leasingu?

Przykładowe odstąpienie od umowy leasingu w ciągu 14 dni to nie jedyna możliwość rezygnacji z leasingu. Konsument ma prawo odstąpić od takiej umowy nawet w ciągu 12 miesięcy od jej zawarcia, jeśli leasingodawca nie poinformował go o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy.

Poza tym odstąpienie może przysługiwać leasingobiorcy na podstawie zapisów umownych, przykładowo: gdy leasingodawca w sposób rażący łamie postanowienia umowy lub nie realizuje swoich obowiązków umownych.

W takiej sytuacji odstąpienie od umowy należy uzasadnić, powołując się na treść dokumentu. Co ważne, strona, która odstępuje od umowy, musi wrócić drugiej stronie wszystko, co od niej otrzymała – w tym przypadku leasingowany przedmiot umowy.

Nie przysługuje jej też zwrot poniesionych kosztów, czyli uiszczonych już rat za okres, w którym korzystała z przedmiotu leasingu. 

odstapienie-od-umowy-leasingu-w-ciagu-14-dni-wzor
Odstąpienie od umowy leasingu w ciągu 14 dni - wzór
17