Wypowiedzenie umowy leasingu – wzór

17 

Każda umowa leasingu zawierana jest na czas określony – odpowiednio do wartości przedmiotu leasingowanego – stąd jej przedterminowe wypowiedzenie nie jest łatwym zadaniem. Zgodnie z przepisami prawo do wypowiedzenia umowy leasingu ma jednak zarówno leasingobiorca, jak i leasingodawca. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wypowiedzenia umowy leasingu – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Kiedy leasingobiorca może wypowiedzieć umowę leasingu?

Leasingobiorca może wykorzystać wzór wypowiedzenia umowy leasingu, jeśli rozwiązanie to dopuszcza sama umowa leasingu. Głównym warunkiem przedterminowego rozwiązania takiej umowy jest natomiast uiszczenie wszystkich niezapłaconych rat, czyli rozliczenie umowy – wraz z należnymi odsetkami.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy należy sporządzić na piśmie. Dokument musi zawierać przede wszystkim dane stron i oznaczenie wypowiadanej umowy.

Do przygotowania pisma warto wykorzystać sprawdzony druk przykładowego wypowiedzenia umowy leasingu, uprzednio zapoznając się dokładnie z zapisami danego kontraktu. 

Kiedy leasingodawca może wypowiedzieć umowę leasingu?

Przykładowe wypowiedzenie umowy leasingu przez leasingodawcę może zostać uzasadnione jedną z dwóch okoliczności:

  • leasingobiorca zalega z płatnością raty, został wezwany na piśmie do zapłaty, a mimo to nadal nie uiścił płatności,
  • leasingobiorca używa przedmiotu umowy niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

Warto pamiętać, że rozwiązanie umowy leasingu wiąże się nie tylko z koniecznością uregulowania zaległych i pozostałych rat, ale również z obowiązkiem dokonania zwrotu leasingowanego przedmiotu. Istnieją jednak również inne sposoby rozwiązania umowy leasingu – nie tak niekorzystne dla leasingobiorcy.

Mowa tu między innymi o cesji umowy leasingu, czyli przepisaniu umowy na innego przedsiębiorcę za zgodą leasingodawcy (poprzedni leasingobiorca straci wszystkie prawa do przedmiotu leasingu, ale może zażądać odstępnego).

Inną opcję stanowi renegocjacja warunków umowy leasingu, a także wykup przedmiotu leasingu, czyli spłata wszystkich rat i uiszczenie ceny amortyzowanego przedmiotu umowy.

Ostatnim rozwiązaniem jest podnajem przedmiotu leasingu za zgodą leasingodawcy, który nie prowadzi do rozwiązania umowy, ale pozwala obniżyć koszty leasingu (za pomocą czynszu dzierżawy).

wypowiedzenie-umowy-leasingu-wzor
Wypowiedzenie umowy leasingu - wzór
17