Umowa o wykonanie robót budowlanych – wzór

17 

Umowa o wykonanie robót budowlanych to umowa zawierana pomiędzy inwestorem, który jest zleceniodawcą, a wykonawcą (firmą budowlaną lub samym budowlańcem), który zobowiązuje się do wykonania określonych prac budowlanych. Umowa ta określa zakres i koszt prac, terminy ich wykonania oraz warunki płatności za wykonaną pracę.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór umowy o wykonanie robót budowlanych – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

W umowie o wykonanie robót budowlanych powinny znaleźć się takie elementy jak:

 • opis przedmiotu umowy, czyli zakres prac budowlanych, które mają zostać wykonane,
 • opcjonalnie kosztorys, czyli szacunkowa wartość robót budowlanych,
 • terminy wykonania poszczególnych etapów prac budowlanych,
 • określenie trybu płatności za wykonaną pracę,
 • warunki gwarancji na wykonane prace budowlane,
 • postanowienia dotyczące odbioru wykonanych robót.

Umowa wykonania usługi budowlanej jest ważnym dokumentem, który powinien zostać sporządzony w sposób dokładny i jasny, aby uniknąć nieporozumień między stronami. Sama natomiast umowa, najlepiej, aby była sporządzona w formie pisemnej dla celów dowodowych.

Umowa o roboty budowlane jest szczegółowo uregulowana w Kodeksie cywilnym.

Jej przedmiotem mogą być nie tylko roboty same w sobie, ale również realizowany w jej ramach obiekt. Stanowi kontrakt, który pozwala na zrealizowanie konkretnej inwestycji.

Jej niezbędne elementy to:

 • zobowiązanie się wykonawcy do oddania określonego obiektu,
 • podjęcie się wykonania obiektu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i projektem,
 • zobowiązanie inwestora do czynności wymaganych przez przepisy, powiązanych z przygotowaniem robót,
 • zobowiązanie inwestora do odbioru obiektu i wypłacenia określonego wynagrodzenia,
 • szczegółowo określony zakres robót i wskazanie, których z nich podejmie się wykonawca, a jakie zleci podwykonawcom.

Dokument ten powinien również zawierać wskazanie stron umowy, jej przedmiot oraz cel, obowiązki i prawa obu stron. Musi szczegółowo określać wszelkie istotne terminy, takie jak, chociażby data rozpoczęcia i zakończenia prac.

Umowa o roboty budowlane powinna zostać zawarta w formie pisemnej, a jej część składową musi stanowić wymagana dokumentacja budowlana. Jest to ściśle uregulowane treścią przepisów Kodeksu cywilnego, w artykułach od 647 do 658.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa o wykonanie robót budowlanych – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-o-wykonanie-robot-budowlanych-wzor
Umowa o wykonanie robót budowlanych - wzór
17