Zeszyt obserwacji ucznia upośledzonego w stopniu głębokim – wzór

17 

Zeszyt obserwacji ucznia upośledzonego w stopniu głębokim to narzędzie do analizy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe, a informacje, które należy w nim zawrzeć – określają przepisy. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowy zeszyt obserwacji ucznia upośledzonego w stopniu głębokim – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie elementy musi zawierać zeszyt obserwacji ucznia upośledzonego w stopniu głębokim?

Zgodnie z przepisami, zeszyt obserwacji ucznia upośledzonego w stopniu głębokim zawiera informacje dotyczące:

 • zmian w zakresie motoryki małej i dużej,
 • podejmowania aktywności własnej,
 • współdziałania w różnych sytuacjach,
 • koncentracji uwagi podczas aktywności spontanicznej,
 • opanowywania nowych umiejętności,
 • nastroju i emocji dominujących,
 • udziału w czynnościach porządkowych,
 • gotowości do kontaktów,
 • umiejętności w zakresie samoobsługi,
 • zachowań trudnych,
 • sposobów komunikowania się.

Do prowadzenia obserwacji można użyć gotowego do wypełnienia wzoru zeszytu obserwacji ucznia upośledzonego w stopniu głębokim, który został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach. 

Jak wypełnić zeszyt obserwacji ucznia upośledzonego w stopniu głębokim?

Przykładowo wypełniony zeszyt obserwacji ucznia upośledzonego w stopniu głębokim to jeden z dokumentów, jakie trzeba prowadzić dla ucznia objętego indywidualnym programem nauczania – obok orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i dziennika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Wypełniając wzór przykładowego zeszytu obserwacji ucznia upośledzonego w stopniu głębokim zgodnie ze wskazówkami, należy uwzględnić w nim obserwacje związane między innymi z:

 • postawą ucznia,
 • koordynacją ruchów,
 • koordynacją ruchów rąk,
 • koordynacją wzrokowo-ruchową,
 • lokomocją,
 • tempem opanowywania nowych umiejętności,
 • koncentracją podczas zabawy,
 • zachowaniami trudnymi, sytuacjami, w jakich występują takie zachowania oraz reakcją nauczyciela na zachowania trudne ucznia. 

Zeszyt wykorzystywany jest między innymi do opracowania IPET, uwzględniającego cele realizowanych zajęć, metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć, a także zakres współpracy z rodzicami.

zeszyt-obserwacji-ucznia-uposledzonego-w-stopniu-glebokim-wzor
Zeszyt obserwacji ucznia upośledzonego w stopniu głębokim - wzór
17