Wzór pisma do sądu o nierealizowanie obowiązku szkolnego

17 

Obowiązek szkolny rozpoczyna się wraz z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, a trwa do ukończenia przez dziecko szkoły podstawowej – nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia. Jeśli dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor ma prawo zawiadomić o sprawie sąd rodzinny.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór pisma do sądu o nierealizowanie obowiązku szkolnego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Kiedy dyrektor składa pismo do sądu o nierealizowanie obowiązku szkolnego?

Dyrektor ma obowiązek zawiadomić sąd rodzinny o zdarzeniach, które zagrażają dobru dziecka. Jeśli małoletni nie uczęszcza na zajęcia szkolne, dyrektor może – po upomnieniu rodziców – złożyć do sądu wniosek o wgląd w sytuację rodzinną dziecka.

Zasadniczo, rozwiązanie to stosuje się w stosunku do uczniów wychowujących się w rodzinach niewydolnych wychowawczo, a także w trudnych warunkach życiowych i wychowawczych.

Dyrektor kieruje do sądu rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, wniosek o wgląd w sytuację rodzinną małoletniego, kiedy szkoła wyczerpie wszystkie prawnie dostępne środki oddziaływań wychowawczych.

Na jakiej podstawie dyrektor sporządza pismo do sądu o nierealizowanie obowiązku szkolnego?

Należy wiedzieć, że dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko objęte obowiązkiem szkolnym, jest wierzycielem obowiązku szkolnego. Ma on prawo żądać wykonania obowiązku szkolnego, dlatego może wystosować upomnienie do rodziców – w tym przypadku są oni traktowani jako zobowiązany (dłużnik).

Rodziców dziecka, które nie realizuje obowiązku szkolnego, można ukarać karą grzywny, co ma na celu egzekucję realizacji obowiązku szkolnego. Jeśli podjęcie takich działań jest nieskuteczne, dyrektor musi reagować.

Szkoła powinna zawiadomić o sprawie sąd opiekuńczy w związku z zaistniałym podejrzeniem lub ryzykiem zaniedbań związanych ze sposobem wypełniania obowiązków rodzicielskich. Sąd w reakcji na takie pismo może:

  • zobowiązać rodziców do określonego postępowania, np. do pracy z asystentem rodziny,
  • ograniczyć władzę rodzicielską rodziców, np. poprzez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, zastosowanie nadzoru kuratora sądowego, czy też umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
wzor-pisma-do-sadu-o-nierealizowanie-obowiazku-szkolnego
Wzór pisma do sądu o nierealizowanie obowiązku szkolnego
17