Odpowiedź na wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka – wzór

17 

Do ustalenia miejsca pobytu dziecka dochodzi w momencie rozwodu rodziców. Miejscem zamieszkania małoletniego dziecka może być zarówno dom matki, jak i dom ojca. Każde z rodziców ma prawo złożyć do sądu wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka, a drugi opiekun prawny może przygotować wtedy odpowiedź na taki wniosek.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odpowiedzi na wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka

Wniosek o ustalenie miejsca pobytu małoletniego dziecka kierowany jest do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Mogą złożyć go i matka, i ojciec, o ile nie zostali wcześniej pozbawieni przez sąd władzy rodzicielskiej.

Ustaleniem miejsca pobytu dziecka sąd może zająć się zarówno na sprawie rozwodowej, jak i w osobnym postępowaniu. Jeśli rodzice nie są zgodni co do miejsca stałego zamieszkania dziecka, sprawa musi zostać rozstrzygnięta w taki właśnie sposób.

We wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka matka lub ojciec przedstawiają argumenty przemawiające za tym, aby dziecko zamieszkało na stałe z nimi. Z kolei odpowiedź na wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka stanowi sposób na ustosunkowanie się do tych argumentów.

Jak napisać odpowiedź na wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka?

Odpowiedź na wniosek sądowy to opis własnego stanowiska w danej sprawie. W przypadku ustalenia miejsca pobytu małoletniego rodzic może wykorzystać wzór wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka, aby zgodzić się ze stanowiskiem wnioskodawcy lub sprzeciwić się jego argumentom.

Ponieważ odpowiedź jest pismem procesowym, dokument warto przygotować w oparciu o nasz sprawdzony wzór. Przykładowy druk odpowiedzi na wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka może odnosić się w swoim uzasadnieniu do:

  • relacji rodzica z dzieckiem,
  • do możliwości finansowych rodzica,
  • do sytuacji materialnej i zdrowotnej rodzica,
  • do korzystnego położenia mieszkania ojca/matki względem szkoły, w której uczy się dziecko, itd.

Argumentami, jakie przemawiają za ustaleniem miejsca pobytu dziecka przy matce, może być na przykład stosowanie przemocy przez ojca. Z kolei argumentami przemawiającymi za ustaleniem miejsca pobytu dziecka przy ojcu może być na przykład zła sytuacja finansowa matki, uzależnienie, czy problemy psychiczne. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odpowiedź na wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odpowiedz-na-wniosek-o-ustalenie-miejsca-pobytu-dziecka-wzor
Odpowiedź na wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka - wzór
17