Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego – wzór

17 

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego muszą zostać dostosowane do dzieci z takimi problemami jak dysleksja, dysgrafia i dysortografia, wady wzroku, wady słuchu, zaburzenia i odchylenia rozwojowe, upośledzenie umysłowe, czy ADHD. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dotyczy między innymi sposobów przekazywania dzieciom wiedzy, a także form oceniania uczniów. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór dostosowania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie elementy uwzględnia pismo w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego?

Dla każdej grupy uczniów z problemami rozwojowymi i edukacyjnymi opracowuje się osobne dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego.

Pismo najprościej jest przygotować, stosując gotowy wzór dostosowania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego, który wyszczególnia specjalne zasady wprowadzania nowego materiału, specjalne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz szczególne zasady oceniania uczniów.

Dostosowania te będą inne w zależności od problemów, z jakimi mierzy się dziecko, przykładowo uczeń niedowidzący i niedosłyszący powinien zostać posadzony w pierwszej ławce, może wymagać głośnego czytania poleceń i dodatkowej pomocy w ich zrozumieniu. Z kolei uczeń z dysleksją, dysortografią, czy dysgrafią musi być oceniany przede wszystkim za merytoryczną wartość swoich prac, a nie za ich formę. 

Jakie są zasady dostosowywania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego?

Nauka języka angielskiego wymaga czytania, słuchania ze zrozumieniem, pisania, omawiania grafik, czy sporządzania własnych prac pisemnych. W zależności od ograniczeń, barier i trudności dziecka dostosowanie wymagań edukacyjnych z tego przedmiotu może obejmować więc między innymi:

 • stosowanie licznych powtórzeń,
 • korzystanie ze słowników,
 • wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści,
 • stosowanie dużej czcionki,
 • głośne czytanie poleceń,
 • rozłożenie obowiązującego materiału na mniejsze partie,
 • wydłużenie czasu na odpowiedzi,
 • wyłączenie z oceny błędów ortograficznych,
 • akceptowanie prac wydrukowanych,
 • unikanie czytania długich tekstów,
 • częstsze sprawdzanie poziomu wiedzy, itd. 

Przykładowe dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego uwzględnia też inne zasady oceniania, na przykład ocenianie prac pod kątem merytorycznym, ocenianie rzeczywistych, indywidualnych postępów w nauce, stosowanie różnego rodzaju wzmocnień,    naprowadzanie ucznia podczas wypowiedzi ustnych i wiele innych.

dostosowanie-wymagan-edukacyjnych-z-jezyka-angielskiego-wzor
Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego - wzór
17