Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego – wzór

17 

Podjęcie zawieszonego postępowania następuje na wniosek wierzyciela. Jeżeli wierzyciel nie złoży stosownego wniosku w terminie jednego roku od dnia zawieszenia postępowania, będzie ono umorzone z mocy prawa. W przypadkach szczególnych postępowanie egzekucyjne może zostać podjęte z urzędu, np. gdy sprawa dotyczy egzekucji grzywien.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania egzekucyjnego?

Komornik może zawiesić postępowanie egzekucyjne z urzędu, jeśli zajdzie jedna z przesłanek wyliczonych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Mowa tu między innymi o następujących przypadkach:

  • wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego,
  • wierzyciel lub dłużnik zmarł,
  • w odniesieniu do reszty nieruchomości, jeśli na licytację wystawiono jej wydzieloną część, a cena wywołania wystarcza na zaspokojenie wierzyciela,
  • w toku egzekucji z użytkowania wieczystego, jeżeli organ, który zawarł umowę użytkowania wieczystego, wystąpił z żądaniem jej rozwiązania,
  • jeżeli egzekucja w celu zniesienia współwłasności i egzekucja z nieruchomości toczą się jednocześnie, a nieruchomość została sprzedana.

Poza tym organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela lub dłużnika. 

Zawieszenie a wstrzymanie egzekucji

Warto wiedzieć, że zawieszenie postępowania to nie to samo, co wstrzymanie się komornika z dokonaniem czynności czy wstrzymanie egzekucji przez sąd.

Komornik wstrzymuje się z dokonaniem czynności w momencie, kiedy dłużnik składa dowód na piśmie, że dopełnił swojego obowiązku albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki.

O wstrzymaniu się od dokonania czynności komornik zawiadamia wierzyciela – to od niego zależy dalszy bieg postępowania. Egzekucja może być też wstrzymana przez sąd.

Należy wiedzieć, że na postanowienie komornika co do zawieszenia postępowania można wnieść skargę. Natomiast na postanowienie sądu w tej kwestii stronom przysługuje zażalenie.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-podjecie-zawieszonego-postepowania-egzekucyjnego-wzor
Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego – wzór
17