Umowa zbycia przedsiębiorstwa – wzór

17 

Przedsiębiorstwo można zbyć na podstawie umowy sprzedaży w formie pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami. Jeśli jednak w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość, konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego umowy zbycia przedsiębiorstwa. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór umowy zbycia przedsiębiorstwa – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Co obejmuje umowa zbycia przedsiębiorstwa?

Przedsiębiorstwo może być przedmiotem umowy sprzedaży. Co więcej, można w ten sposób sprzedać je w całości lub w określonej części. Należy wiedzieć, że na przedsiębiorstwo składają się:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa),
 • własność nieruchomości i ruchomości, w tym: materiałów, towarów, wyrobów, inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa do korzystania z nieruchomości i ruchomości,
 • wierzytelności, 
 • prawa z papierów wartościowych,
 • środki pieniężne,
 • koncesje, 
 • licencje,
 • zezwolenia,
 • patenty,
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • księgi i inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, jak każda umowa sprzedaży powinna określać, co dokładnie jest jej przedmiotem, a także wskazywać: dane stron umowy, cenę sprzedaży, termin i formę uiszczenia ceny oraz termin i sposób wydania przedmiotu umowy.

Co należy zrobić przed sprzedażą przedsiębiorstwa?

Przed zawarciem umowy sprzedaży przedsiębiorstwa należy przede wszystkim sprawdzić stan istniejących umów w firmie – w zakresie możliwości przeniesienia wynikających z nich praw i obowiązków na kupującego.

Może zdarzyć się bowiem, że w celu dokonania sprzedaży firmy trzeba będzie takie umowy rozwiązać, bądź zawrzeć aneks, na podstawie którego dojdzie do zmiany strony zobowiązania.

W niektórych przypadkach w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa konieczne będzie poinformowanie kontrahentów o planowanej transakcji, a także uzyskanie zgody odpowiednich organów na sprzedaż. Przed podpisaniem umowy zbycia firmy zawsze trzeba sprawdzić więc stan i zapis obowiązujących ją umów.

umowa-zbycia-przedsiebiorstwa-wzor
Umowa zbycia przedsiębiorstwa - wzór
17