Pismo do rodziców w sprawie nieobecności – wzór

17 

Nauczyciel ma obowiązek systematycznego sprawdzania obecności uczniów na lekcjach oraz dokumentowania takiego faktu w dzienniku. Nieusprawiedliwione nieobecności zgłasza wychowawcy klasy, natomiast ten kieruje do rodziców ucznia pismo w sprawie nieobecności.

Dokument przygotowuje się w momencie, kiedy dziecko jest nieobecne dłużej niż jeden tydzień, a opiekunowie nie reagują na telefoniczne upomnienia.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór pisma do rodziców w sprawie nieobecności – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym jest pismo do rodziców w sprawie nieobecności?

Wypełniony wzór pisma do rodziców w sprawie nieobecności ucznia to jeden ze sposobów egzekwowania obowiązku szkolnego. Zgodnie z przepisami, każde dziecko musi rozpocząć edukację szkolną w wieku 7 lat, a zakończyć ją może dopiero w wieku 18. lat.

Pismo do rodziców w sprawie nieobecności to nie tylko upomnienie, ale również wezwanie opiekunów do poinformowania szkoły o przyczynie niespełniania obowiązku szkolnego przez ich dziecko. W przypadku dalszego braku reakcji nauczyciel powinien zawiadomić o sprawie dyrektora szkoły, który przejmuje procedurę.

Kiedy wychowawca kieruje pismo do rodziców w sprawie nieobecności?

Szkoła ma obowiązek reagowania na nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia. Jeśli ilość nieusprawiedliwionych godzin przekracza 30 w miesiącu lub nieobecność trwa dłużej niż 6 dni, wychowawca zawiadamia o sprawie rodziców dziecka. Może dokonać tego telefonicznie.

W przypadku 50 godzin nieusprawiedliwionych lub 8 dni nieobecności i braku reakcji ze strony rodziców wychowawca zawiadamia o sprawie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, a także wzywa rodziców na rozmowę.

Po przekroczeniu 90 godzin lub 11 dni nieobecności wychowawca od razu informuje o sprawie dyrektora i pedagoga, którzy odpowiadają za egzekwowanie obowiązku szkolnego.

Dyrektor po stwierdzeniu niespełniania obowiązku szkolnego przez dziecko, a także po ustnych i pisemnych wezwaniach rodziców do szkoły, kieruje do rodziców lub opiekunów prawnych pismo z informacją o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

pismo-do-rodzicow-w-sprawie-nieobecnosci-wzor
Pismo do rodziców w sprawie nieobecności - wzór
17