Pismo do komornika o spłacie zadłużenia – wzór

17 

Jeśli zobowiązanie dłużnika wobec wierzyciela zostało uregulowane, a komornik nadal prowadzi postępowanie egzekucyjne, to dłużnik powinien wystosować w tej sprawie odpowiednie pismo do organu egzekucyjnego. Na skutek złożenia takiego pisma komornik ma obowiązek dokonać uchylenia wszystkich zajętych składników majątku dłużnika.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do komornika o spłacie zadłużenia, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Kiedy należy wystosować pismo do komornika o spłacie zadłużenia?

Złożenie pisma do komornika o spłacie zadłużenia leży w interesie dłużnika. Ten powinien zawiadomić organ egzekucyjny między innymi w przypadku, kiedy zawrze z wierzycielem ugodę i zacznie spłacać swoje zobowiązanie bezpośrednio u wierzyciela.

Podobnie będzie w przypadku, kiedy jego zobowiązanie zostanie uregulowane bezpośrednio u wierzyciela przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Pismo do komornika o spłacie zadłużenia należy złożyć także w sytuacji, kiedy zobowiązanie zostało spłacone za pośrednictwem komornika, a ten nadal prowadzi przeciwko dłużnikowi postępowanie egzekucyjne.

Co ważne, jeśli dłużnik spłaca swoje zadłużenie bezpośrednio na rachunek wierzyciela, to wierzyciel powinien wystąpić do komornika z pismem o spłacie zadłużenia. 

Jak napisać pismo do komornika o spłacie zadłużenia?

Pismo do komornika musi spełniać pewne wymagania formalne. Należy uwzględnić w nim kilka niezbędnych elementów, takich jak dane kancelarii, do której jest kierowane, dane dłużnika i wierzyciela, dane sprawy, czyli jej numer lub sygnaturę akt.

W treści pisma trzeba wskazać też, kiedy dłużnik dokonał spłaty zadłużenia oraz w jakiej kwocie. Dokument należy dostarczyć osobiście do kancelarii lub przesłać pocztą listem poleconym. 

Czym skutkuje pismo do komornika o spłacie zadłużenia?

Jeśli zobowiązanie zostanie uregulowane przez dłużnika, komornik powinien wydać postanowienie o zakończeniu postępowania egzekucyjnego, ustalić wszystkie koszty takiego postępowania i uchylić zajęcia składników majątku dłużnika.

Złożenie pisma do komornika o spłacie pełni rolę informacyjną dla organu egzekucyjnego. Zawsze składa je dłużnik, nie wierzyciel. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pismo do komornika o spłacie zadłużenia – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pismo-do-komornika-o-splacie-zadluzenia-wzor
Pismo do komornika o spłacie zadłużenia - wzór
17