Wniosek o przymusowe leczenie odwykowe wzór

17 

Alkoholik rzadko jest w stanie samodzielnie podjąć decyzję o leczeniu. Kiedy prośby rodziny nie pomagają, rozwiązaniem może okazać się przymusowe leczenie odwykowe, czyli leczenie bez zgody alkoholika.

Procedura tego typu jest nieco skomplikowana i długotrwała, ale często stanowi najlepsze wyjście z sytuacji. Gdzie należy złożyć wniosek o przymusowe leczenie odwykowe i jak prawidłowo je napisać?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przymusowe leczenie odwykowe, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czy możliwe jest przymusowe leczenie alkoholika?

Przepisy polskiego prawa dopuszczają możliwość przymusowego leczenia odwykowego, czyli leczenia bez zgody osoby uzależnionej. Rozwiązanie to przewiduje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wniosek o leczenie odwykowe może złożyć nie tylko rodzina chorego, ale także osoba postronna, która odczuwa skutki uzależnienia chorego. Złożenie wniosku jest darmowe, tak samo jak leczenie.

Jak wygląda procedura wysłania alkoholika na przymusowe leczenie odwykowe?

Wniosek o przymusowe leczenie alkoholika składa się w pierwszej kolejności do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W piśmie należy wykazać, że poza uzależnieniem od alkoholu spełniona została też co najmniej jedna przesłanka o charakterze społecznym, uzasadniająca leczenie przymusowe, czyli:

 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizacja dzieci i młodzieży,
 • uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
 • systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Wniosek musi zostać starannie uzasadniony. Uzasadnienie wniosku o przymusowe leczenie alkoholika powinno uwzględniać:

 • opis stylu picia osoby uzależnionej – jak często, w jakiej ilości,
 • zachowanie po alkoholu,
 • konsekwencje wynikające z nałogu.

Wniosek trzeba też poprzeć odpowiednimi dowodami, takimi jak zeznania świadków, paragony za zakup alkoholi, rachunki z izby wytrzeźwień czy notatki z interwencji policyjnych.

Jak przygotować wniosek o przymusowe leczenie odwykowe?

Wiele osób zastanawia się, co napisać we wniosku o przymusowe leczenie alkoholika. Należy wiedzieć więc, że pismo tego typu musi zawierać przede wszystkim:

 • dane wnioskodawcy – zgłaszającego problem,
 • dane osoby uzależnionej,
 • opis faktów wskazujących na uzależnienie,
 • opis zachowań chorego i konsekwencji nałogu.

Do dokumentu dołącza się dowody na spełnienie przesłanek potwierdzających zarówno istnienie nałogu alkoholowego, jak i negatywnych konsekwencji nałogu. Pismo ma wskazywać na fakt, że choroba alkoholowa wpływa na życie rodzinne, dzieci alkoholika czy porządek publiczny.

Badanie alkoholika

Po otrzymaniu wniosku wraz z materiałem dowodowym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wezwie osobę uzależnioną na spotkanie.

Zaproponuje także przeprowadzenie badania przez biegłych, czyli przez lekarza psychiatrę, psychologa i specjalistę psychoterapii uzależnień. To ci specjaliści mogą orzec, czy dana osoba faktycznie jest uzależniona.

Jeśli chory nie stawi się na badaniu, nie będzie to miało żadnego wpływu na dalsze postępy całej procedury. Gdy osoba uzależniona odmawia badania wielokrotnie, komisja kieruje do sądu wniosek o przymusowe doprowadzenie na badanie przez policję.

Kto wnosi do sądu wniosek o przymusowe leczenie odwykowe?

Należy pamiętać, że osoby prywatne nie mają prawa wnieść do sądu wniosku o przymusowe leczenie alkoholika. Takie uprawnienie dotyczy jedynie Gminnej Komisji Leczenia Problemów Alkoholowych oraz prokuratora.

Rodzina chorego może zatem doprowadzić do przymusowego leczenia, składając wniosek do prokuratury o przymusowe leczenie odwykowe lub składając wniosek do Gminnej Komisji Leczenia Problemów Alkoholowych.

Podmioty te występują do sądu z wnioskiem o przymusowe leczenie odwykowe, jeśli istnieją ku temu stosowne przesłanki oraz gdy badanie przez biegłych wykazuje uzależnienie.

Kiedy sprawa leczenia odwykowego kierowana jest do sądu?

Procedura sądowego zobowiązania chorego do leczenia odwykowego jest uruchamiana w przypadku, gdy:

 • osoba zgłoszona odmawia podjęcia leczenia odwykowego, a opinia biegłych potwierdza uzależnienie od alkoholu,
 • gdy osoba, która zgodziła się na badanie przez biegłych, nie zgłasza się na nie, ponieważ tylko sąd może zmusić chorego do poddania się badaniu,
 • gdy osoba chora w ogóle nie zgłosi się do Komisji Orzeczniczej czy na badania do biegłych,
 • gdy osoba zgłosi się na wezwanie Komisji i oświadczy, że nie zgadza się na badanie przez biegłych oraz że nie zamierza się leczyć dobrowolnie.

Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne. Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia (stronom przysługuje prawo złożenia apelacji).

Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tyle, ile wymaga tego cel leczenia, ale nie dłużej niż dwa lata. Co ważne, na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nad chorym nadzór kuratora.

Czym skutkuje wniosek do sądu o przymusowe leczenie odwykowe?

Kiedy sąd otrzyma wniosek o przymusowe leczenie odwykowe od prokuratora lub Gminnej Komisji Leczenia Problemów Alkoholowych, może skierować chorego na obserwację w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego, a także zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego.

Jeśli sąd stwierdzi, że zgromadzone dowody są wystarczające, skieruje alkoholika na przymusowe leczenie w ośrodku zamkniętym lub otwartym.

Warto pamiętać, że w przypadku terapii uzależnień w ośrodku zamkniętym, chory nie ma prawa samodzielnie opuszczać miejsca leczenia. Maksymalny czas przymusowego odwyku wynosi dwa lata.

Na czym polega przymusowe leczenie alkoholika?

Przymusowe leczenie alkoholika nie różni się od leczenia standardowego. Procedura rozpoczyna się zatem od odtrucia organizmu z toksyn powstałych w wyniku rozkładu alkoholu.

Detoks przerywa ciąg alkoholowy bez niebezpieczeństwa pojawienia się zespołu abstynencyjnego. Później choremu wszywa się esperal – tak zwana wszywka alkoholowa – która powoduje awersję do alkoholu. Esperal działa do 12 miesięcy. Później zabieg można powtórzyć.

W trakcie odwyku bardzo ważna jest również terapia psychologiczna. Często mówi się, że skuteczność leczenia odwykowego uzależniona jest przede wszystkim od postawy – dobrej woli – chorego.

Podsumowanie

Kiedy zachodzi konieczności zastosowania przymusowego leczenia odwykowego? aby załatwić przymusowe leczenie alkoholika, należy złożyć w sądzie stosowny wniosek, w którym uzasadnimy prośbę skierowania osoby uzależnionej na leczenie, a w zasadzie przymus leczenia odwykowego.

W uzasadnieniu możemy m.in. powołać się na rozkład życia rodzinnego, czy demoralizację małoletnich, które często są świadkami licznych libacji alkoholowych.

Przymusowe leczenie alkoholizmu w zasadzie nie różni się od tradycyjnej terapii odwykowej, natomiast to, ile trwa przymusowe leczenie alkoholika w zakładzie leczniczym, zależy od jego chęci do współpracy i postępów, jakie alkoholik czyni.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o przymusowe leczenie odwykowe wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-przymusowe-leczenie-odwykowe-wzor
Wniosek o przymusowe leczenie odwykowe wzór
17