Umowa najmu mieszkania po angielsku – wzór

17 

Jak napisać umowę najmu mieszkania po angielsku? Istotą dowolnego stosunku prawnego jest porozumienie na zasadach zrozumiałych dla obu stron. Z tego względu każda umowa najmu powinna zostać sporządzona w języku znanym zarówno wynajmującemu, jak i najemcy. Udostępniając lokum obcokrajowcom, można przygotować kontrakt w dwóch wersjach lub sporządzić dokument po angielsku, jeżeli obie strony władają tym językiem.

Umowa najmu po angielsku (tenancy agreement) ma konstrukcję typową dla tego typu pism – różnica wyraża się tu wyłącznie na języku, w jakim sformułowane zostaną postanowienia.

Na opisywany dokument składają się takie składowe jak: data i miejsce zawarcia; oznaczenie stron; wskazanie przedmiotu umowy; określenie wysokości czynszu oraz terminu i sposobu jego zapłaty; podanie metody rozliczenia opłat; sprecyzowanie czasu obowiązywania umowy oraz warunków jej rozwiązania; przywołanie praw i obowiązków stron; ewentualne zapisy dodatkowe odnoszące się do kwestii kaucji czy kar umownych; podpisy stron.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy najmu mieszkania po angielsku, który możesz pobrać poniżej:

 

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Każda umowa zawierana z obcokrajowcem powinna zostać przygotowana w języku, który znają obie strony umowy. Można zatem przygotowywać umowy dwujęzyczne lub umowy w języku angielskim, z którego rozumieniem radzi sobie zdecydowana większość obcokrajowców.

Sformułowanie postanowień umowy w języku zrozumiałym dla najemcy i wynajmującego jest niezbędne, jeśli strony mają przestrzegać swoich obowiązków i korzystać z należnych im praw. W przeciwnym razie stosunek najmu mógłby wiązać się z wieloma nieporozumieniami. 

Umowa najmu mieszkania po angielsku zawiera takie same elementy, jak umowa najmu po polsku. Należy określić w niej przedmiot umowy, wskazać dane stron, określić czas trwania najmu i wysokość czynszu.

Dokument może zastrzegać brak zezwolenia na podnajem czy udostępnianie mieszkania osobom trzecim. Można również uzupełnić go zapisami o kaucji zwrotnej lub dodatkowym dokumentem – protokołem zdawczo odbiorczym lokalu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa najmu mieszkania po angielsku – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-najmu-mieszkania-po-angielsku-wzor
Umowa najmu mieszkania po angielsku - wzór
17