Opinia o matce dziecka do sądu – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak powinna wyglądać przykładowa opinia o matce dziecka do sądu? Na prośbę rodzica szkoła może wydać opinię o dziecku, ale nie o rodzicu. Ewentualną opinię o matce czy ojcu dziecka szkoła sporządza wyłącznie na wniosek takich organów jak sąd lub ośrodek pomocy społecznej.

Opinia o rodzicu dziecka ma pomóc w podjęciu decyzji w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej lub realizacji kontaktów z dzieckiem, dlatego może być potrzebna na przykład przy rozwodzie. 

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór opinii o matce dziecka, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Szkoła a sytuacja rodzinna dziecka

Szkoła powinna współpracować z rodzicami, którzy sprawują nad dzieckiem władzę rodzicielską. Rodzice mają prawo uzyskiwać od szkoły informacje na temat swojego dziecka i jego postępów w nauce.

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują, że rodzic powinien osobiście sprawować opiekę nad dzieckiem, a uzyskiwanie informacji na temat funkcjonowania dziecka w szkole jest jednym z elementów wykonywania władzy rodzicielskiej.

Ponieważ szkoła współdziała z rodzicami, wspomagając wychowawczą rolę rodziny, przygotowuje opinie o dziecku na wniosek opiekunów prawnych. Jednak pracownicy szkoły nie mogą ingerować w to, jak rodzice wykonują swoje obowiązki względem dziecka, jeśli nie nadużywają władzy rodzicielskiej.

Nie powinni też angażować się w ewentualne sprawy rozwodowe czy rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzicami. Szkoła nie może stawać po stronie ojca lub po stronie matki, a bardzo często właśnie taki jest cel rodziców, kiedy proszą wychowawcę o opinię do sądu. 

Należy podkreślić, szkoła nie ma obowiązku przygotowywania opinii na temat rodziców. Ewentualna prośba o przygotowanie takiej opinii wykracza poza określony przepisami zakres współdziałania szkoły z rodzicami uczniów.

Na prośbę rodziców szkoła może sporządzić opinię o dziecku, np. opinię do poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale nie opinię o zachowaniu rodzica na terenie szkoły.

Opinia o rodzicu na wniosek sądu

Opinia o rodzicu wydana przez nauczyciela pozwala ocenić postępowanie matki czy ojca w takim zakresie jak przygotowywanie dziecka do zajęć, dbanie o higienę i ubiór dziecka, punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze szkoły, zaangażowanie w postępy dziecka w szkole i tak dalej.

Nic więc dziwnego, że niektórym rodzicom może zależeć na uzyskaniu takiej opinii w obliczu sprawy rozwodowej i postępowania sądowego dotyczącego uregulowania kontaktów z dzieckiem. 

Jednak szkoła nie wyda opinii o matce czy ojcu dziecka na ich własny wniosek. Ma natomiast obowiązek sporządzenia takiego dokumentu, jeśli z prośbą w tej sprawie wystąpi sam sąd, MOPS czy GOPS.

Warto podkreślić, że  szkoła nie musi przygotowywać na prośbę rodziców opinii, które dotyczą sposobu sprawowania przez nich władzy rodzicielskiej. W przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi dziećmi orzekać może wyłącznie sąd, który kieruje się dobrem dziecka.

W procesie określania sytuacji małoletniego sąd gromadzi materiał dowodowy między innymi w postaci zeznań świadków czy wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora. Jeśli więc rodzic chce, aby sąd przekonał się o tym, że ten właściwie opiekuje się dzieckiem, może:

 • samodzielnie złożyć odpowiednie oświadczenie,
 • wskazać świadków, którzy potwierdzą dany fakt, np. wychowawcę klasy dziecka.

Sąd może wtedy zwrócić się do szkoły o udzielenie pełnej informacji o dziecku i sposobie wykonywania nad nim władzy rodzicielskiej przez rodziców. W takim przypadku opinia o ojcu czy opinia o matce dziecka do sądu musi zostać sporządzona w wyznaczonym przez sąd terminie. 

Jaki cel ma sporządzenie opinii o matce dziecka do sądu?

Sąd rodzinny podejmuje decyzje w zakresie władzy rodzicielskiej rodziców i realizacji kontaktów. Opinia na temat matki dziecka do sądu może pomóc w rozstrzygnięciu takich kwestii jak:

 • zawieszenie władzy rodzicielskiej matce dziecka,
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej matce dziecka,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej matce dziecka,
 • odebranie władzy rodzicielskiej matce dziecka,
 • ograniczenie kontaktów dziecka z matką,
 • zwiększenie częstotliwości kontaktów dziecka z matką.

To tylko kilka przykładów spraw, w których duże znaczenie będzie miała opinia wychowawcy o rodzicu do sądu.

Na podstawie takiej opinii sąd może zadecydować, z kim dziecko powinno mieszkać po rozwodzie rodziców, które z nich powinno mieć pełnię władzy rodzicielskiej nad małoletnim, a także, w jaki sposób matka powinna realizować kontakty z dzieckiem. 

Jakie elementy zawiera opinia wychowawcy?

Opinia wychowawcy o uczniu czy o rodzicu danego ucznia zawsze składa się z podobnych elementów. Należy podać w niej przede wszystkim dane dziecka i dane nauczyciela, który sporządza opinię.

Później – w zależności od celu sporządzenia dokumentu – opinia może skupiać się odpowiednio bardziej na zachowaniu dziecka lub na zachowaniu rodzica względem dziecka i samej szkoły.

Kiedy wychowawca sporządza opinię o dziecku, opisuje w niej:

 • rozwój fizyczny dziecka,
 • rozwój emocjonalny dziecka,
 • rozwój poznawczy dziecka,
 • rozwój społeczny dziecka.

Podobne elementy, ale w znacznie mniejszym zakresie, uwzględnia także wzór opinii o matce dziecka do sądu. Rodzice mają bowiem ogromny wpływ na to, jak dziecko zachowuje się w szkole, jakie ma usposobienie i jak podchodzi do tematu swojej edukacji.

Jeśli więc dziecko jest w szkole radosne, można przypuszczać, że nie ma problemów w domu. Kiedy zaś dziecko wydaje się przygnębione lub nawet przestraszone, można podejrzewać, że rodzice nie zapewniają mu właściwych warunków opieki. 

Przykład opinii o matce do sądu zawiera stwierdzenia, które szczegółowo odnoszą się do takich kwestii jak:

 • higiena dziecka – czy jest zadbane, czyste,
 • strój dziecka – czy dziecko jest ubrane czysto, adekwatnie do pogody i okoliczności,
 • przyprowadzanie/odprowadzanie dziecka do placówki – czy rodzic dba o punktualność, czy żegna się z dzieckiem, czy dziecko cieszy się na widok rodzica, czy tęskni za rodzicem,
 • zainteresowanie rodzica szkołą – czy rodzic pyta o postępy/problemy dziecka w szkole, jak reaguje na uwagi nauczycieli, czy korzysta z dodatkowej pomocy, kiedy dziecko tego potrzebuje,
 • kontakt rodzica ze szkołą – czy rodzic przychodzi na zebrania, czy rodzic uczestniczy w uroczystościach szkolnych.

1 opinia dla Opinia o matce dziecka do sądu – wzór

 1. D.R.

  Pismo ok.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

przykladowa-opinia-o-matce-dziecka-do-sadu-wzor
Opinia o matce dziecka do sądu - wzór
17