Pismo do Spółdzielni o usunięcie usterki wzór

17 

Osoby mieszkające w bloku muszą pamiętać, że budynek tego typu zawsze dzieli się na części prywatne i części wspólne. W prywatnym mieszkaniu napraw należy dokonywać samodzielnie. Natomiast w przypadku usterek dotyczących części wspólnych nieruchomości, lokatorzy powinni wnioskować o ich usunięcie do administracji budynku.

Pismo do spółdzielni o usunięcie usterki może dotyczyć między innymi drzwi wejściowych, domofonu, klatek schodowych czy dachu. Należy opisać w nim dokładnie, na czym polega problem, a także zażądać konkretnych działań w kierunku usunięcia wady.

Usterki dotyczące części wspólnych budynku usuwane są z polecenia administracji, a koszty takich napraw pokrywa się ze środków zgromadzonych w ramach funduszu remontowego. Oznacza to, że tak naprawdę wszyscy mieszkańcy pokrywają je solidarnie. 

W przypadku wykrycia usterki warto niezwłocznie skontaktować się ze spółdzielnią. Administracja powinna udzielić odpowiedzi na takie pismo w ciągu 30 dni, ustosunkowując się do niego i podejmując określone przez siebie zadania.

Pobierz gotowy do wypełnienia wzór pisma do spółdzielni o usunięcie usterki, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

.

pismo-do-spoldzielni-o-usuniecie-usterki-wzor
Pismo do Spółdzielni o usunięcie usterki wzór
17