Opinia Samorządu Uczniowskiego o uczniu do stypendium – wzór

17 

Opinia samorządu uczniowskiego o uczniu do stypendium niezbędna jest między innymi w przypadku wniosku o Stypendium Prezesa Rady Ministrów i stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Taką opinię samorząd uczniowski wyraża na piśmie. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór opinii samorządu uczniowskiego o uczniu do stypendium – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jakie warunki musi spełnić uczeń, aby otrzymać stypendium?

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń, który spełnia jeden z następujących warunków: otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy (uzyskując w niej najlepsze wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre).

Kandydatem do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być natomiast między innymi uczeń, który został laureatem międzynarodowej olimpiady, czy też został laureatem konkursu na pracę naukową.

Uczniów do stypendium typują samorządy uczniowskie. O opinię uczniów występuje także rada pedagogiczna, która zgłasza kandydaturę ucznia do stypendium. Przykładowa opinia samorządu uczniowskiego o uczniu do stypendium może być pozytywna lub negatywna. 

Jak napisać opinię samorządu uczniowskiego o uczniu do stypendium?

Opinia samorządu uczniowskiego przyjmuje formę uchwały. Dokument można przygotować, używając wzoru opinii samorządu uczniowskiego o uczniu do stypendium. Druk uwzględnia:

  • numer uchwały,
  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane szkoły,
  • odpowiedni tytuł,
  • treść uchwały,
  • podpis przewodniczącego.

Samorząd uczniowski, sporządzając opinię o uczniu do stypendium, powinien zapoznać się dokładnie z warunkami przyznania danego stypendium, aby móc pozytywnie lub negatywnie zaopiniować wniosek o stypendium dla danego ucznia.

W treści opinii warto podkreślić, że uczeń spełnia/nie spełnia warunków przyznania stypendium, powołując się na informacje dotyczące średniej ocen i innych osiągnięć ucznia, np. wyróżnień i wygranych w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia Samorządu Uczniowskiego o uczniu do stypendium – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

opinia-samorzadu-uczniowskiego-o-uczniu-do-stypendium-wzor
Opinia Samorządu Uczniowskiego o uczniu do stypendium - wzór
17