Przykładowe uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne

17 

Jak uzasadnić wniosek o stypendium socjalne? Dla wielu osób stypendium socjalne to jedyna szansa na podjęcie nauki na studiach. Mniej zamożne rodziny często nie mogą pozwolić sobie na utrzymanie dziecka, które w celu podjęcia nauki na uczelni wyższej przeprowadza się do większego miasta.

Właśnie dla takich studentów przeznaczone są stypendia socjalne. Z reguły, o ich przyznaniu decydują ściśle określone kryteria, chociaż nie bez znaczenia jest także uzasadnienie wniosku, czyli opisanie sytuacji studenta. Jak powinno wyglądać przykładowe uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego uzasadnienia przygotowaliśmy kilka przykładowych uzasadnień, które możesz wykorzystać do sporządzenia swojego własnego uzasadnienia. Przykładowe uzasadnienia pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Kto może liczyć na stypendium socjalne?

Zasady przyznawania stypendium socjalnego mogą być różne na każdej uczelni. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że na otrzymanie takiej formy pomocy może liczyć student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Wyznacznikiem takiej trudnej sytuacji materialnej jest natomiast wysokość dochodu na osobę w rodzinie.

Jego limit ustala rektor uczelni. Dochód do stypendium oblicza się poprzez wyciągnięcie średniej dochodu miesięcznego, przypadającego na studenta i innych członków rodziny w roku poprzednim – w roku kalendarzowym, który poprzedza ten rok akademicki, na który wnioskuje się o wypłatę stypendium. 

Co ważne, od wysokości dochodu zależy także wysokość stypendium, które nie jest wypłacane w takiej samej kwocie dla wszystkich wnioskodawców. Na wysokość świadczenia wpływa:

 • wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta,
 • ilość środków, które zostały przyznane przez ministra na wypłatę stypendiów socjalnych,
 • liczba osób uprawnionych do stypendium socjalnego w poszczególnych grupach dochodowych.

Warto wspomnieć, że w wyjątkowych przypadkach student może ubiegać się o stypendium bez wykazywania dochodów. Dotyczy to sytuacji w których:

 • student ma na utrzymaniu dzieci,
 • student nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

Jak uzasadnić wniosek o stypendium socjalne?

Uzasadnienie stypendium socjalnego to wyjaśnienie, dlaczego student potrzebuje pomocy finansowej ze strony uczelni. Przygotowując takie wyjaśnienia, należy wskazać, dlaczego sytuacja materialna studenta i jego rodziny jest trudna.

W uzasadnieniu należy odnieść się także do takich kwestii, jak fakt posiadania rodzeństwa czy zamieszkania na stałe w innym mieście niż to, w którym znajduje się uczelnia. 

Jak napisać uzasadnienie do stypendium socjalnego? Sporządzając listę argumentów przemawiających za tym, że student powinien otrzymać taką formę wsparcia, należy zacząć od wymienienia okoliczności „najcięższych”, czyli tych, które w głównej mierze uzasadniają przydzielenie studentowi takiej formy pomocy. Nie należy jednak skupiać się jedynie na sytuacji studenta.

Warto poruszyć także temat sytuacji całej rodziny, ponieważ gdyby ta była lepsza, student mógłby liczyć na pomoc ze strony bliskich. W uzasadnieniu można uwzględnić również:

 • informacje o posiadanym rodzeństwie,
 • informacje o śmierci jednego z rodziców,
 • informacje o niepełnosprawności członka rodziny,
 • informacje o ciężkich chorobach członków rodziny.

Uzasadnienie przyznania stypendium socjalnego powinno być jak najbardziej szczegółowe i obszerne. Można napisać w nim także o tym, gdzie student mieszka, jakie opłaty ponosi w związku z zamieszkaniem poza domem rodzinnym, ile kosztują go dojazdy na uczelnię. Jeśli wnioskodawca pracuje, również powinien poinformować o tym pracowników, którzy będą rozpatrywali jego pismo. 

Podstawowe dane, jakie powinny pojawić się we wniosku o stypendium socjalne z uzasadnieniem to:

 • dane osobowe studenta,
 • informacje na temat kierunku, jaki studiuje wnioskodawca,
 • informacje o dochodzie członków rodziny.

Na potwierdzenie przedstawionych argumentów student powinien dołączyć do wniosku odpowiednie zaświadczenia i inne dowody, na przykład umowę najmu pokoju, umowę o pracę. Co ważne, w uzasadnieniu wniosku powinny pojawić się również informacje o ewentualnym dochodzie utraconym.

Należy pamiętać też, że pismo nie może być koloryzowane. Wolno jest uwzględniać w nim tylko prawdziwe informacje, ponieważ każdy wniosek jest bardzo dokładnie sprawdzany.

Przykładowe uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne

Wielu studentów zastanawia się, co napisać w uzasadnieniu wniosku o stypendium socjalne. Przykładowe sformułowania, które mogą pojawić się w takim piśmie to między innymi:

 • niski miesięczny dochód brutto na jedną osobę w rodzinie,
 • wielodzietność rodziny, 
 • ciężka sytuacja materialna i finansowa,
 • niepełnosprawność rodzica,
 • śmierć rodzica,
 • utrzymywanie rodziny z renty, zasiłków,
 • posiadanie młodszego, uczącego się rodzeństwa, 
 • ponoszenie kosztów edukacji rodzeństwa,
 • brak miejsc w akademiku – konieczność wynajmowania stancji,
 • dojeżdżanie na uczelnię komunikacją miejską,
 • chęć kontynuowania nauki.

Natomiast załącznikami potwierdzającymi tego typu argumenty będą:

 • decyzja ZUS o przyznaniu renty,
 • decyzje z MOPS o zasiłkach,
 • umowa najmu,
 • kopia biletu miesięcznego (karty miejskiej),
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez rodzeństwo,
 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o zarobkach lub umowa o pracę/zlecenie/dzieło.

Warto pamiętać, że student, który szuka odpowiedz na pytanie jak uzasadnić wniosek o stypendium socjalne, może odnieść się w swoim wniosku także do pragnienia kontynuowania nauki i chęci podjęcia pracy w danym zawodzie pomimo trudności finansowych.

Wnioskodawca może napisać uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne, podnosząc, że bez pomocy ze strony uczelni będzie zmuszony zrezygnować ze studiów i podjąć pracę zarobkową, aby móc utrzymać siebie i rodzinę. To zaś będzie wiązało się z rezygnacją z marzeń o wykonywaniu w przyszłości określonej pracy. 

Odwołanie od decyzji w sprawie stypendium socjalnego

Wniosek o stypendium socjalne może zostać odrzucony między innymi wtedy, kiedy student na wezwanie uczelni nie przedłoży dodatkowych dokumentów. Niezależnie od przyczyny odrzucenia wniosku warto wiedzieć, że student może odwołać się od decyzji odmownej.

Pismo w tej sprawie rozpatrywać będzie odwoławcza komisja stypendialna. Czas na odwołanie wynosi 14 dni, licząc od dnia doręczenia odmowy przyznania świadczenia studentowi. 

W odwołaniu od decyzji odmownej student powinien odnieść się do argumentów uzasadniających odrzucenie wniosku. Najczęściej będzie to stwierdzenie, że student „nie znajduje się w trudnej sytuacji materialnej”. Aby takie argumenty podważyć, należy przedstawić dowody, które uzasadniają konieczność udzielenia studentowi pomocy. Może to być na przykład zaświadczenie z MOPS.

Zapomoga zamiast stypendium

Studenci w trudnej sytuacji materialnej powinni pamiętać, że alternatywną formą pomocy dla stypendium socjalnego jest również zapomoga, czyli środki, które są przydzielane osobom w chwilowo trudnej sytuacji materialnej.

Tutaj również duże znaczenie ma kryterium dochodowe ustalane przez rektora, a także okoliczności złożenia wniosku o zapomogę, takie jak:

 • nieszczęśliwy wypadek,
 • choroba,
 • śmierć członka rodziny,
 • utrata pracy przez członka rodziny,
 • klęski żywiołowe,

O zapomogę można wnioskować dwa razy w roku akademickim. Wysokość zapomogi zależna jest natomiast od ilości środków, jakimi dysponuje uczelnia, a także od wysokości straty/wydatku wykazanego przez studenta.

Zapomoga ma pomóc studentowi w uporaniu się z trudną sytuacją, dlatego w przypadku problemów krótkotrwałych stanowi dobrą alternatywę dla stypendium socjalnego.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowe uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
Przykładowe uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne
17