Opinia kominiarska – wzór

17 

Opinię kominiarską wystawia się po dokonaniu przeglądu instalacji. Dokument może wydać jedynie kominiarz z odpowiednimi uprawnieniami. Treść opinii bazuje na protokole z dokonanego przeglądu. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór opinii kominiarskiej – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jakie informacje obejmuje opinia kominiarska?

Opinia kominiarska ma związek z dokonanym przeglądem komina spalinowego, dymowego lub wentylacyjnego oraz podłączonych do komina urządzeń. Kominiarz w ramach takiego przeglądu sprawdza stan techniczny przewodów kominowych, czyli ich przekrój oraz drożność.

Prowadzi też pomiary ciągu kominowego i dokonuje kontroli urządzeń podłączonych do przewodów kominowych. W ramach przeglądu sprawdzane są również inne elementy wyposażenia instalacji, np. nasady, ławy kominowe, drzwiczki.

Czynności realizowane przez kominiarza wraz z wynikami kontroli ujmuje się w protokole. Na jego podstawie specjalista wystawia następnie przykładową opinię kominiarską, czyli ocenę stanu całej instalacji. 

Jak przygotować opinię kominiarską?

Najprostszym sposobem sporządzenia opinii kominiarskiej jest wykorzystanie naszego gotowego do wypełnienia wzoru opinii kominiarskiej, który uwzględnia wszystkie wymagane elementy takiego dokumentu.

Ważna w świetle prawa opinia powinna uwzględniać bowiem między innymi adres nieruchomości, w której dokonano oględzin, dane osobowe właściciela budynku, a także dane osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie kontroli.

Po wypełnieniu druku przykładowej opinii kominiarskiej, informacje w niej zawarte potwierdza się podpisem i pieczęcią uprawnionego kominiarza. Pismo należy przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla właściciela nieruchomości, drugi dla zakładu kominiarskiego. Opinia kominiarska jest potrzebna:

  • do odbioru nowo wybudowanego budynku, 
  • przy sprzedaży/zakupie domu,
  • przy wprowadzaniu zmian w aktualnym systemie grzewczym, 
  • w przypadku wystąpienia szkód związanych z systemem grzewczym/wentylacyjnym, 
  • w przypadku ubiegania się o odszkodowanie w związku z zaistniałymi szkodami, takimi jak pożar komina.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia kominiarska – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

opinia-kominiarska-wzor-pdf-doc
Opinia kominiarska - wzór
17