Zakończenie terapii logopedycznej – wzór

17 

Zakończenie terapii logopedycznej może mieć miejsce, gdy dziecko mówi poprawnie, gdy długotrwała terapia nie przynosi poprawy, a także, gdy dziecko zmienia placówkę na inną lub gdy rodzice sami rezygnują z terapii prowadzonej w szkole. Na zakończenie terapii należy przygotować dokument, który będzie stanowił podsumowanie całego okresu leczenia. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór zakończenia terapii logopedycznej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie informacje można uwzględnić w zakończeniu terapii logopedycznej?

Na zakończenie terapii logopedycznej dziecko otrzymuje zazwyczaj dyplom, a rodzic pisemną informację o zakończeniu terapii wraz z określeniem przyczyny jej zakończenia, np. osiągnięcie celów terapii. Dokument ten może być jednak znacznie bardziej rozbudowany.

Pismo w sprawie zakończenia terapii logopedycznej uwzględnia:

 • cele szczegółowe terapii,
 • opis założonych efektów,
 • metody pracy,
 • formy pracy,
 • efekty osiągnięte.

Załącznikiem do pisma w sprawie zakończenia terapii logopedycznej może być natomiast kopia dziennika zajęć logopedycznych. Będzie to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy dziecko zmienia szkołę – jego dokumentację trzeba przekazać wtedy innemu specjaliście.

Sam dokument mówiący o zakończeniu terapii warto przygotować natomiast, stosując nasz gotowy wzór zakończenia terapii logopedycznej. 

Jakie formy i metody pracy uwzględnia się w piśmie o zakończeniu terapii logopedycznej?

Podsumowując zakończoną terapię logopedyczną, należy określić, z czym dziecko miało problemy (jakie wady mowy leczono), jakie były cele prowadzenia terapii, w jaki sposób prowadzono terapię oraz co udało się osiągnąć.

Bardzo istotne elementy przykładowego pisma w sprawie zakończenia terapii logopedycznej to również formy i metody pracy z dzieckiem, które były stosowane w trakcie leczenia. Wymieniamy wśród nich między innymi takie metody jak:

 • prezentacja głoski poprzez pokaz poprawnego ułożenia narządów mowy,
 • prezentacja plus omówienie pokazu,
 • metody mechaniczne z wykorzystaniem przyborów logopedycznych,
 • wywoływanie głosek z przekształceń artykulacyjnych,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • logorytmika,
 • ćwiczenia rozwijające słownictwo, itd.

Jeśli zaś chodzi o formy pracy, to wśród nich logopeda może wymienić:

 • gry logopedyczne,
 • zabawy logopedyczne,
 • masaż logopedyczny,
 • terapię ręki,
 • naukę wierszyków i piosenek,
 • zabawy sensoryczne,
 • zabawy ruchowe,
 • materiał obrazkowy,
 • układanki,
 • gry planszowe logopedyczne.

Warto wspomnieć również o środkach dydaktycznych, które były wykorzystywane podczas zajęć. Najczęściej są to lustro, szpatułki, rekwizyty do ćwiczeń oddechowych (np. piłeczka, piórko), płyty z muzyką, instrumenty, itp.

zakonczenie-terapii-logopedycznej-wzor
Zakończenie terapii logopedycznej - wzór
17