Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej – wzór

17 

Innowacja pedagogiczna powinna zostać udokumentowana. Jednym z dokumentów, który potwierdza fakt wdrożenia innowacji pedagogicznej jest sprawozdanie, w którym opisuje się główne cele innowacji, a także wnioski z jej przeprowadzenia. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór sprawozdania z innowacji pedagogicznej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie elementy należy uwzględnić w sprawozdaniu z innowacji pedagogicznej?

Sprawozdanie jest formą podsumowania. Na podstawie takiego dokumentu można wyciągnąć wnioski dotyczące między innymi tego, czy daną innowację warto wdrożyć w szkole na stałe. Sprawozdanie powinno zawierać kilka elementów formalnych, jak:

 • dane autorów innowacji,
 • określenie rodzaju innowacji, 
 • miejsce wdrożenia innowacji,
 • termin realizacji innowacji,
 • zakres innowacji (klasy objęte innowacją).

Przygotowując takie sprawozdanie, można sięgnąć po sprawdzony wzór sprawozdania z innowacji pedagogicznej. Druk ułatwia usystematyzowanie zebranych informacji i ich czytelne przedstawienie w formie dokumentu z listą podpunktów, takich jak:

 • główne założenia innowacji,
 • cele innowacji,
 • opis wdrożonej innowacji,
 • wnioski, na przykład na podstawie wyników ankiet.

Na jakie pytania powinno odpowiadać sprawozdanie z innowacji pedagogicznej?

Przykładowe sprawozdanie z innowacji pedagogicznej musi opisywać, na czym polega innowacja oraz jakie są jej cele, na przykład:

 • podniesienie jakości pracy szkoły,
 • wspomaganie rozwoju dziecka,
 • zaspokajanie potrzeby ruchu,
 • rozwijanie prawidłowych relacji z rówieśnikami, itd.

Kluczowe jest także opisanie, jakie umiejętności rozwinęła u dzieci wprowadzona innowacja oraz jaką wiedzę pozwoliła im przyswoić. Druk przykładowego sprawozdania z innowacji pedagogicznej można wypełnić nie tylko na podstawie własnych obserwacji, ale również na podstawie ankiet prowadzonych wśród uczestników.

Dobrze, jeśli pojawią się w nich pytania typu:

 • czy zajęcia były ciekawe?
 • czy chętnie uczestniczyłeś w zajęciach?
 • czy chciałbyś, aby zajęcia odbyły się ponownie?

Na tej podstawie, a także na podstawie efektów kształcenia, jakie udało się osiągnąć, można ocenić, czy innowacja była wartościowa, czy wpłynęła korzystnie na rozwój uczniów, pozwoliła im zdobyć nowe umiejętności oraz czy warto ją powtórzyć lub wdrożyć na stałe. 

sprawozdanie-z-innowacji-pedagogicznej-wzor
Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej - wzór
17