Odmowa przyznania podwyżki wynagrodzenia wzór

17 

Ja napisać odmowę przyznania podwyżki wynagrodzenia? Pracownik może ubiegać się o podwyżkę pensji z wielu powodów. Najczęściej uzasadnia swój wniosek zdobyciem nowych kompetencji czy długim stażem pracy.

Niestety, pracodawca nie zawsze może zgodzić się na taką podwyżkę, nawet jeśli docenia pracownika i zależy mu na zatrzymaniu go w swoim zakładzie pracy. Jak więc sporządzić uzasadnienie odmowy podwyżki, aby nie zniechęcić pracownika do dalszej pracy i spadku motywacji na pełnionym stanowisku?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odmowy przyznania podwyżki, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czy pracodawca może odrzucić wniosek o podwyżkę?

Pracodawca nie musi wyrażać zgody na podwyżkę wynagrodzenia pracownika, kiedy ten prosi o nią w trakcie rozmowy czy za pomocą pisemnego wniosku.

Podwyżka wynagrodzenia następuje automatycznie i obowiązkowo wyłącznie w przypadku zmiany wynagrodzenia minimalnego na wyższe. O taką podwyżkę pracownik nie musi jednak wnioskować, ponieważ nastąpi ona niezależnie od jakichkolwiek pism składanych przez osobę zatrudnioną.

Pracodawca może odrzucić wniosek o podwyżkę niezależnie od sytuacji firmy. Może to być zatem decyzja podyktowana wyłącznie jego wolą, niekoniecznie brakiem możliwości udzielenia takiej podwyżki.

Jeżeli jednak pracodawcy zależy na pracownikach, z pewnością powinien spróbować uzasadnić swoją odmowę czynnikami niezależnymi od jego woli.

W najtrudniejszej sytuacji jest pracodawca, który otrzymał wniosek o podwyżkę tuż po ogłoszeniu dużego sukcesu firmy.

W takim przypadku bardzo trudno będzie wyjaśnić odmowę udzielenia podwyżki, choć nadal można powołać się na fakt uprzedniego zagospodarowania środków finansowych przedsiębiorstwa, na przykład na inwestycje.

Dlaczego warto uzasadnić odmowę podwyżki?

Z oczywistych względów, odmowa podwyżki przez pracodawcę nigdy nie jest czymś przyjemnym – ani dla pracownika, ani dla pracodawcy. Często jednak przełożony odrzuca wniosek o podwyżkę z ważnych powodów, a wtedy powinien poinformować pracownika o tym, z jakiej przyczyny podjął taką decyzję.

Tak naprawdę, bez względu na to, czy pracodawca nie może, czy po prostu nie chce przyznać pracownikowi podwyżki, powinien poinformować go o odmowie wyższego wynagrodzenia i wyjaśnić mu jej przyczyny. Dlaczego?

Główny powód, dla którego warto wyjaśnić odmowę podwyżki – to chęć uniknięcia sytuacji, w której zdemotywowany pracownik odchodzi do konkurencji lub przestaje starać się odnosić sukcesy w pracy.

Jeżeli pracownik stale podnosił swoje kwalifikacje i wyraźnie dążył do awansu lub uzyskania podwyżki, odmowa bez uzasadnienia może uświadomić mu, że nie warto się starać.

W interesie pracodawcy jest zatem wyjaśnić pracownikowi przyczyny odmowy wyższego wynagrodzenia, czego może dokonać na piśmie lub w trakcie osobistej rozmowy.

W obu przypadkach warto zadbać o to, by taki przekaz został skierowany do konkretnego pracownika, czyli podczas prywatnej rozmowy lub w ramach prywatnej korespondencji. Inni pracownicy nie muszą wiedzieć, że pracodawca właśnie odmówił ich koledze podwyżki.

Zarówno podczas rozmowy, jak i przy sporządzaniu pisma z uzasadnieniem odmowy pracodawca powinien od razu przejść do rzeczy, czyli krótko wyjaśnić swoją decyzję.

Nie należy jednak skupiać się na samych negatywnych informacjach, aby nie demotywować podwładnego. Warto natomiast zachęcić go do dalszych starań i zasugerować, że jego wniosek może zostać rozpatrzony pozytywnie w perspektywie kilku tygodni czy miesięcy.

Jak uzasadnić odmowę podwyżki wynagrodzenia?

Odmowa podwyżki pracownikowi nie jest niczym przyjemnym, ale czasami to najlepsze rozwiązanie dla firmy, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Podstawą podjęcia decyzji odmownej może być nie tylko aktualna sytuacja samej firmy, ale także sytuacja panująca na rynku.

Przełożony powinien otwarcie informować o takich problemach podwładnego, który wnioskuje o podwyżkę. Zwłaszcza w przypadku, kiedy pracownik faktycznie na nią zasłużył, a firmy po prostu nie stać na wyższe wynagrodzenia dla zatrudnionych osób.

Odmowa podwyżki wynagrodzenia powinna wskazywać na fakt, że brak podwyżki nie wynika ze złej woli przedsiębiorcy (nawet jeśli taka jest prawda), lecz że podyktowany jest okolicznościami danej sytuacji.

Jeśli pracodawca nie będzie ukrywał przed podwładnym trudnej sytuacji firmy, pracownik zyska wrażenie, że jest traktowany z szacunkiem i zaufaniem, zatem odmowa przyznania mu podwyżki przestanie mieć dla niego aż tak negatywny wydźwięk.

Warto pamiętać, że odmowa przyznania podwyżki wynagrodzenia powinna uwzględniać również podziękowanie dla pracownika za jego pracę i starania.

Sprawi to, że osoba zatrudniona będzie czuła się doceniona i nie zniechęci się ani do dalszej przykładnej pracy, ani do ponownego wnioskowania o podwyżkę, kiedy sytuacja firmy ulegnie poprawie.

O czym pamiętać rozmawiając z pracownikiem o odmowie podwyżki?

Istnieje kilka zasad, których pracodawcy powinni przestrzegać w trakcie rozmowy z pracownikiem o podwyżce, a konkretnie o odmowie udzielenia wyższego wynagrodzenia.

Po pierwsze, taka rozmowa powinna od razu rozpoczynać się od konkretów. Zatem jeśli pracodawca nie zamierza zgodzić się na podwyżkę, rozmowę musi rozpocząć od udzielenia pracownikowi odpowiedzi na jego wniosek – od odmowy.

Później należy przejść do wyjaśnień, które nie mogą być ogólnikowe. W takiej rozmowie konieczna jest szczerość, obdarzenie pracownika zaufaniem i udzielenie mu konkretnych informacji o trudnej sytuacji firmy, uniemożliwiającej pokrycie dodatkowych wydatków związanych z podwyższeniem wynagrodzenia.

Po drugie, pracodawca powinien zawsze wypowiadać się w swoim imieniu. Nie może twierdzić, że on sam zgodził się na podwyżkę, ale decyzja została zablokowana na wyższym szczeblu. W taki sposób przerzuca odpowiedzialność za odmowę na swojego przełożonego i wcale nie zyskuje w oczach pracowników.

Po trzecie, chociaż rozmowa dotycząca odmowy udzielenia pożyczki powinna być krótka z uwagi na jej stresujący, nieprzyjemny dla obu stron charakter, to jednak warto zakończyć ją pozytywnie. Pracodawca może zatem podziękować pracownikowi. Powiedzieć, że dostrzega i docenia jego starania.

Warto też wyrazić nadzieję, że w przyszłości – kiedy sytuacja się poprawi – podwyżka będzie możliwa. Te same zasady dotyczą sporządzania uzasadnienia odmowy udzielenia pożyczki w formie pisemnej.

Jak odmówić pracownikowi podwyżki? podsumowanie

Prośba o zwiększenie wynagrodzenia to najczęściej stosowana prośba wśród pracowników, którzy powołując się na różne okoliczności życiowe, finansowe, staż pracy, czy miejsce wykonywania pracy (kiepskie warunki) – próbują niejako wywrzeć podwyższenie wynagrodzenia.

Aby odmówić pracownikowi przez niego zaproponowanych warunków pracy w postaci większej pensji, należy podejść do tematu odmowy bardzo delikatnie, aby nie wzbudzić u pracownika niechęci do dalszego wykonywania pracy, szczególnie jeśli jest to dla nas wartościowy pracownik.

Aby więc odmówić podwyżki i nie stracić pracownika – warto wykorzystać przygotowany przez nas wzór odmowy, który delikatnie insynuuje, że wzrost wynagrodzenia w chwili obecnej nie jest zasadny z różnych przyczyn (podane przykłady).

Odmowa podwyżki pensji nie wymaga formy pisemnej, ale właśnie w ten sposób najlepiej wyrazić siebie jako pracodawcę i dotrzeć do pracownika – ie przekraślając z nim dalszej współracy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odmowa przyznania podwyżki wynagrodzenia wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odmowa-przyznania-podwyzki-wynagrodzenia-wzor-przyklad-pdf-doc
Odmowa przyznania podwyżki wynagrodzenia wzór
17