Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej nauczyciela – wzór

17 

Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej nauczyciela to inaczej życiorys zawodowy nauczyciela, sporządzany w odniesieniu do konkretnej oferty zatrudnienia. W związku z tym podobnie jak list motywacyjny, dokument powinien zawierać informacje istotne dla potrzeb rekrutacji na określone stanowisko. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowy wzór życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej nauczyciela – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie informacje powinien zawierać życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej nauczyciela?

Życiorys zawodowy nauczyciela można przygotować w oparciu o przygotowany przez nas wzór przykładowego życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej nauczyciela.

Dokument uwzględnia przede wszystkim opis aktywności zawodowej, czyli między innymi informacje o pracy w szkole publicznej, w szkole specjalnej, w przedszkolu, a także realizację stażu zawodowego, udział w kursach doszkalających i tak dalej.

Życiorys może odnosić się również do zainteresowań nauczyciela związanych z nauką i kulturą. Warto też uwzględnić w nim informacje o ukończonych szkołach i posiadanych kwalifikacjach. Co ważne, przykładowy życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej nauczyciela pisze się niechronologicznie, czyli od wydarzeń najnowszych po te najbardziej odległe.

Dokument powinien rozpoczynać się od informacji o ostatnio zdobytych doświadczeniach, a kończyć się na informacjach dotyczących wykształcenia. W życiorysie można ująć też wzmianki o celach zawodowych nauczyciela.

Życiorys zawodowy z opisem przebiegu pracy zawodowej nauczyciela a konkurs na dyrektora szkoły

Wzór życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej nauczyciela może zostać wykorzystany także w ramach konkursu na dyrektora szkoły. Dokument trzeba uzupełnić wtedy między innymi o informacje dotyczącymi:

  • doświadczenia na stanowisku kierowniczym, np. wicedyrektora,
  • obowiązków na stanowisku kierowniczym,
  • osiągnięć zawodowych nauczyciela,
  • obowiązków na stanowisku nauczyciela przedmiotowego,
  • wykształcenia,
  • umiejętności specjalistycznych,
  • kompetencji miękkich, takich jak dobra organizacja pracy.

Należy pamiętać, że życiorys zawodowy nauczyciela musi być dokumentem czytelnym, dokładnym, ale też rzeczowym. Stanowi on wizytówkę pedagoga i może zadecydować o tym, czy otrzyma on wymarzoną pracę w wybranej placówce oświatowej.

zyciorys-z-opisem-przebiegu-pracy-zawodowej-nauczyciela-wzor
Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej nauczyciela - wzór
17