Wzór rozliczenie zaliczek we Wspólnocie Mieszkaniowej

17 

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej dbając o nieruchomość, ponosi różne koszty, które musi udokumentować. Jego źródłem finansowania są zaliczki wpłacane przez właścicieli, z których następnie pokrywa się między innymi wydatki na sprzątanie, media, remonty i inne czynności niezbędne do utrzymania budynku. Jak rozliczyć zaliczki we wspólnocie mieszkaniowej?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór rozliczenia zaliczek we wspólnocie mieszkaniowej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jak wygląda rozliczenie zaliczek we wspólnocie mieszkaniowej?

Zarząd musi rozliczać zaliczki we wspólnocie mieszkaniowej, ponieważ członkowie wspólnoty mają prawo wiedzieć, jak wydano ich pieniądze. Rozliczenia dokonuje się po upływie okresu rozliczeniowego – roku kalendarzowego – lub w dłuższych okresach, jeśli konieczne jest zgromadzenie większych środków na inwestycję.

Podstawą rozliczenia zaliczek we wspólnocie mieszkaniowej jest sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe. O tym, jak powinien wyglądać wzór rozliczenia zaliczek we wspólnocie mieszkaniowej – informuje ustawa o własności lokali.

Zgodnie z jej treścią zarząd lub zarządca ma obowiązek prowadzić ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną, a także zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów i rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Ewidencję prowadzi się dla każdej nieruchomości wspólnej oddzielnie.

Po co członkowie wspólnoty płacą zaliczki?

Przykładowe rozliczenie zaliczek we wspólnocie mieszkaniowej dotyczy „składek” regulowanych przez wszystkich właścicieli mieszkań. Zaliczki są od nich pobierane po to, aby wspólnota miała zapewnioną płynność finansową.

Z zaliczek opłaca się między innymi media, które w przeciwnym wypadku – na skutek zadłużenia – mogłyby zostać odcięte. Wysokość zaliczek wpłacanych przez właścicieli mieszkań powinna uwzględniać ich interesy majątkowe i jest ustalana w ramach uchwały.

Zaliczki we wspólnocie mieszkaniowej nie muszą być stale takie same, ponieważ koszty utrzymania zmieniają się w zależności od pory roku.

Jakie koszty uwzględnia się w rozliczeniu zaliczek we wspólnocie mieszkaniowej?

Wzór rozliczenia zaliczek we wspólnocie mieszkaniowej musi uwzględniać koszty ponoszone w związku z utrzymaniem części wspólnych i poszczególnych mieszkań.

Są to między innymi koszty remontów i konserwacji, wydatki na utrzymanie czystości i porządku, opłaty za dostawy mediów: wody, gazu, energii elektrycznej i cieplnej. Koszty te pokrywają zaliczki wpłacane przez członków wspólnoty mieszkaniowej.

Ponieważ wspólnota musi wnosić opłaty na rzecz dostawców w określonych terminach, określony jest także termin odprowadzania zaliczek – do 10. dnia każdego miesiąca.

Co jeśli rozliczenie zaliczek we wspólnocie mieszkaniowej wykaże nadwyżkę?

Przykładowe rozliczenie zaliczek we wspólnocie mieszkaniowej może wykazać nadwyżkę środków. Co należy zrobić z taką pozostałą kwotą wpłaconych zaliczek? Zgodnie z przepisami nadwyżka pozostała po rozliczeniu może zostać przeznaczona na fundusz remontowy, na podstawie uchwały właścicieli.

Inne opcje to pozostawienie nadwyżki na rachunku bankowym i korzystanie z naliczonego oprocentowania lub zwrócenie nadwyżki odpowiednio właścicielom poszczególnych lokali. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór rozliczenie zaliczek we Wspólnocie Mieszkaniowej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-rozliczenie-zaliczek-we-wspolnocie-mieszkaniowej
Wzór rozliczenie zaliczek we Wspólnocie Mieszkaniowej
17