Lista obecności na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór

17 

Na zebranie wspólnoty mieszkaniowej przygotowuje się między innymi projekty uchwał i karty do głosowania, a także listę obecności członków wspólnoty.

Lista obecności na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej ma dwa zastosowania: po pierwsze pozwala zweryfikować tożsamość osób obecnych na spotkaniu, po drugie umożliwia sprawne przeprowadzenie głosowania. Należy podkreślić jednak, że sprawdzanie obecności na zebraniach zwykle nie odbywa się w sposób formalny z uwagi na dużą ilość osób obecnych na zebraniu.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu przygotowaliśmy gotowy wzór listy obecności na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jak przygotować listę obecności na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej?

W zebraniach wspólnoty mieszkaniowej uczestniczą właściciele mieszkań należących do tejże wspólnoty. To właściciele biorą bowiem udział w głosowaniu nad uchwałami. Przykładowa lista obecności na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej zawiera najczęściej następujące informacje:

 • pełna nazwę wspólnoty,
 • adres wspólnoty,
 • data i godzina zebrania,
 • miejsce zebrania,
 • wykaz właścicieli lokali wraz z: numerem lokalu, imieniem i nazwiskiem, bądź nazwą podmiotu (właściciela lub współwłaścicieli lokalu), określenie udziału właściciela lub udziałów współwłaścicieli,  
 • miejsce na podpis właściciela/współwłaścicieli/pełnomocnika.

Jak zostało wspomniane, tak przygotowana lista ułatwia identyfikację i weryfikację tożsamości osób obecnych na zebraniu. Pozwala także wyczytywać osoby zebrane podczas głosowania. Dokument warto przygotować w oparciu o kompletny wzór listy obecności na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, który pozwala zadbać o czytelność listy.

Lista obecności częścią protokołu zebrania wspólnoty

Lista obecności na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej jest załącznikiem do protokołu zebrania wspólnoty. Dokument ten stanowi sprawozdanie z przebiegu takiego zebrania. Uwzględnia między innymi:

 • informacje o wspólnocie,
 • datę i godzinę zebrania,
 • miejsce zebrania,
 • informacje o otwarciu zebrania: kto otworzył, czy prawidłowo zwołano zebranie, jaka była liczba uczestników, jaka była łączna ilość udziałów uczestników, czy zebranie mogło podejmować wiążące uchwały, w jakim trybie zbierano głosy pod uchwałami, kogo wybrano na przewodniczącego i w jakim trybie, kogo wybrano na protokolanta i w jakim trybie, jak wybrano komisję Skrutacyjną/Wnioskową, czy przyjęto porządek obrad, 
 • wskazanie, czy przedstawiono sprawozdanie zarządu,
 • wskazanie, czy głosowano nad uchwałą w sprawie akceptacji sprawozdania,
 • wskazanie, czy udzielono absolutorium dla zarządu,
 • przytoczenie pełnej treści uchwał,
 • głosowanie i wyniki głosowania – informacja o tym, czy uchwała została podjęta,
 • przedstawienie rocznego planu gospodarczego,
 • dyskusje nad planem gospodarczym,
 • głosowanie nad uchwałą dot. wysokości zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości.

Na zebraniu wspólnoty przytaczane są pełne treści uchwał w takim brzmieniu, w jakim zostały przyjęte na zebraniu, czyli z dodatkowymi uwagami lub zmianami.

Podawana jest też informacja o tym, czy uchwały zostały podjęte, czy nie, czy nastąpi kontynuacja zbierania głosów w trybie zbierania indywidualnego. Pojawiają się również wolne wnioski, nad którymi członkowie również mogą głosować na zebraniu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Lista obecności na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

lista-obecnosci-na-zebraniu-wspolnoty-mieszkaniowej-wzor
Lista obecności na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej - wzór
17