Wniosek o wyjawienie majątku – wzór

17 

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika składany jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z przepisami tego aktu prawnego, wniosek o wyjawienie majątku można złożyć w przypadku, kiedy zajęty w postępowaniu egzekucyjnym majątek dłużnika nie rokuje zaspokojeniem egzekwowanych należności, a także gdy wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał zaspokojenia całości swojej należności.

Wniosek składa się także przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, jeśli wierzyciel uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku.

Złożenie pisma jest zasadne również po uzyskaniu tytułu wykonawczego, jeśli wierzyciel wezwał dłużnika do zapłaty stwierdzonej w nim należności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 14 dni.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wyjawienie majątku, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Do kogo kierować wniosek o wyjawienie majątku?

Zgodnie z treścią art. 914 Kodeksu postępowania cywilnego, wniosek o wyjawienie majątku składa się w sądzie właściwości ogólnej dłużnika, czyli w sądzie rejonowym, w którego okręgu mieszka lub ma siedzibę dłużnik.

Wniosek musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, w tym dokładne dane wierzyciela, dokładne dane dłużnika, osnowę wniosku, czyli wskazanie, czego wierzyciel domaga się od sądu oraz uzasadnienie. 

Do wniosku trzeba dołączyć również odpis protokołu zajęcia, jeśli wierzyciel takowy posiada, inne dokumenty, które uzasadniają obowiązek wyjawienia majątku oraz tytuł wykonawczy, jeżeli wniosek złożono przed wszczęciem egzekucji.

Ile kosztuje złożenie wniosku o wyjawienie majątku?

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika podlega opłacie. Opłata ta wynosi 200 zł. Jest to opłata stała, niezależna od wielkości majątku dłużnika. Nie ma też znaczenia, czy taki majątek istnieje, czy nie. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, do opłaty za wniosek trzeba doliczyć także opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o wyjawienie majątku – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-wyjawienie-majatku-wzor
Wniosek o wyjawienie majątku – wzór
17