Sukcesy dydaktyczne nauczyciela – przykłady

17 

Sukces dydaktyczny nauczyciela to zarówno praca nad przygotowaniem lekcji, jak i proces jej realizacji. Ostatecznie, sukcesem dydaktycznym nauczyciela jest jednak przede wszystkim efekt końcowy edukacji, czyli poziom wiedzy i umiejętności ucznia, który uzależniony jest właśnie od jakości pracy nauczyciela.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładowe sukcesy dydaktyczne nauczyciela – które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym jest sukces dydaktyczny nauczyciela?

Każdy nauczyciel może rozumieć sukces dydaktyczny nieco inaczej. Określenie to wiąże się bowiem z poczuciem satysfakcji, z realizacją zamierzonego celu. Przykładowe sukcesy dydaktyczne nauczyciela to między innymi:

 • wysokie wyniki uczniów w testach,
 • wysokie miejsca uczniów w konkursach,
 • wysokie miejsca uczniów w olimpiadach,
 • wysokie miejsca uczniów w zawodach sportowych,
 • wyróżnienia w plebiscytach uczniowskich, 
 • nagrody przyznawane przez dyrektora,
 • odznaczenia państwowe,
 • osiągnięcie kolejnych stopni awansu zawodowego,
 • dostanie się uczniów do renomowanych szkół na kolejnym etapie edukacji.

Wymienione sukcesy są sukcesami „mierzalnymi”, jednak za sukces można uznać także fakt, że uczeń opanował trudną umiejętność, zmienił swoje zachowanie, czy zrozumiał coś skomplikowanego właśnie za sprawą nauczyciela. 

Sukcesy dydaktyczne nauczycieli akademickich

Inaczej niż w przypadku nauczycieli szkół i przedszkoli mogą kształtować się przykładowe sukcesy dydaktyczne nauczyciela akademickiego. Osiągnięcia takiego nauczyciela można mierzyć ilościowo, jakościowo i w sposób mieszany.

Przykładowe sukcesy dydaktyczne w tym przypadku to między innymi:

 • autorstwo podręczników,
 • współautorstwo podręczników,
 • przygotowanie materiałów do nauczania zdalnego,
 • organizacja konferencji metodyczno-dydaktycznych,
 • przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w językach obcych,
 • opieka nad kołami naukowymi,
 • współpraca z pracodawcami w zakresie praktyk zawodowych,
 • opieka nad pracami licencjackimi lub magisterskimi,
 • pełnienie funkcji opiekuna roku,
 • opracowanie nowego kierunku/specjalności studiów, 
 • wprowadzenie nowego przedmiotu,
 • uzyskanie nagród ministerialnych lub rektorskich.
sukcesy-dydaktyczne-nauczyciela-przyklady
Sukcesy dydaktyczne nauczyciela - przykłady
17