Roczne sprawozdanie Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór

17 

Roczne sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej musi zawierać informacje o stanie zarządu nieruchomością wspólną, to znaczy informacje na temat czynności, które dotyczą nieruchomości wspólnej, w tym zawieranie umów o odbiór odpadów, remont, sprzątanie, czy dostawy mediów.

Sprawozdanie dotyczy też rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości, czyli przychodów oraz wydatków na poczet utrzymania części wspólnych budynku. Jak napisać roczne sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór rocznego sprawozdania Wspólnoty Mieszkaniowej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jaki jest cel sporządzenia rocznego sprawozdania wspólnoty mieszkaniowej?

Roczne sprawozdanie wspólnoty ma obrazować stan zarządu nieruchomością. Jest to źródło informacji o tym, jak wspólnota funkcjonuje, jakie czynności podejmuje zarząd, a także jaki jest stan finansów wspólnoty. Sprawozdanie może obrazować zarówno nadwyżkę środków, jak i straty finansowe.

W tym drugim przypadku dokument będzie szczególnie istotny, ponieważ stanowi podstawę zaciągnięcia ewentualnego kredytu na pokrycie takich strat. Jednak sprawozdanie pełni przede wszystkim rolę informacyjną – ma przekazywać mieszkańcom informację o tym, jak zarząd wspólnoty prowadził jej sprawy przez ubiegły rok.

Chociaż nie istnieje żaden odgórnie obowiązujący wzór rocznego sprawozdania wspólnoty mieszkaniowej, to dokument ten musi zostać podzielony na dwie części: opisową i rozrachunkową. Zachęcamy zatem, aby do sporządzenia dokumentu wykorzystać nasz wzór przykładowego rocznego sprawozdania wspólnoty mieszkaniowej.

Jakie elementy powinno zawierać przykładowe roczne sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej?

Przykładowe roczne sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej powinno zostać podzielone na:

  • część rozrachunkową – na przykład w formie tabeli – zawierającą informacje o wysokości zobowiązań wspólnoty, ponoszonych kosztach i przychodach (środkach finansowych, którymi dysponuje wspólnota),
  • część opisową, czyli opis podejmowanych czynności. 

Zgodnie z przepisami, zarząd ma obowiązek prowadzić ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie takich kosztów oraz rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

Na tej podstawie sporządza się sprawozdanie roczne. Natomiast w oparciu o przedstawione im sprawozdanie roczne wspólnoty jej członkowie oceniają działalność zarządu i dają temu wyraz w podejmowanej uchwale.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Roczne sprawozdanie Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

roczne-sprawozdanie-wspolnoty-mieszkaniowej-wzor
Roczne sprawozdanie Wspólnoty Mieszkaniowej - wzór
17