Rezygnacja ze stanowiska kierowniczego – wzór

17 

Rezygnacja ze stanowiska kierowniczego to najczęściej rezygnacja z awansu. Jeśli pracownik podejmuje taką decyzję, zwykle jest ona wynikiem niespełnionych oczekiwań czy też przecenienia własnych możliwości lub zbyt dużej odpowiedzialności, niewspółmiernej do wynagrodzenia.

Stanowisko kierownicze wiąże się z większą odpowiedzialnością, większą liczbą obowiązków, większą ilością godzin pracy. Nic więc dziwnego, że niektóre osoby wolą zrezygnować z awansu, który okazuje się je przerastać. Jak napisać rezygnację ze stanowiska kierowniczego?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór rezygnacji ze stanowiska kierowniczego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Czy pracownik może zrezygnować ze stanowiska kierowniczego?

Odwołanie z kierowniczego stanowiska może być skutkiem podjęcia takiej decyzji przez pracodawcę lub akceptacji wniosku sporządzonego przez pracownika. Przełożony nie może zmusić osoby zatrudnionej do pracy na konkretnym stanowisku.

Jest to jeden z ważniejszych warunków świadczenia pracy, określonych w umowie. Pracodawca odwołuje pracownika z wyższego stanowiska kierowniczego, kiedy ten ewidentnie nie radzi sobie z nowymi obowiązkami.

Jednak to również pracownik może zdecydować o chęci rezygnacji z awansu. Obie strony muszą porozumieć się w tej kwestii. Jeśli nie zawrą porozumienia zmieniającego, jedynym sposobem na rezygnację z awansu może okazać się całkowita rezygnacja z pracy w danym zakładzie. 

Dwa sposoby na rezygnację z awansu

Rezygnacja ze stanowiska kierowniczego może odbywać się na dwa sposoby:

 • w kontekście zawarcia porozumienia zmieniającego,
 • lub poprzez wypowiedzenie umowy z przedstawieniem propozycji zawarcia nowej umowy o pracę na innych warunkach.

Ani pracownik, ani pracodawca nie mają prawa samodzielnie zadecydować o zmianie stanowiska pracy osoby zatrudnionej. Jednak pracodawca ma przed sobą nie tylko opcję zawarcia porozumienia, ale również możliwość przedstawienia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego. Takie wypowiedzenie dotyczy dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Pracownik może je zaakceptować lub odrzucić w terminie do upływu połowy okresu wypowiedzenia (okres wypowiedzenia umowy o pracę zależy od stażu pracy). Jeśli nie odrzuci wypowiedzenia umowy, będzie to jednoznaczne z jego zaakceptowaniem. Kiedy zaś złoży oświadczenie, w którym nie zgodzi się z propozycją pracodawcy, wypowiedzenie zmieniające zmieni się w wypowiedzenie definitywne.

Pracownik nie ma możliwości skorzystania z takiego rozwiązania. Może jedynie całkowicie wypowiedzieć umowę, jednocześnie proponując pracodawcy zawarcie nowej umowy o pracę na ustalonych warunkach. Pracodawca nie ma jednak obowiązku zaakceptowania takiej propozycji.

W najwygodniejszej sytuacji jest pracownik, którego decyzja spotyka się ze zrozumieniem pracodawcy. W takim przypadku strony zawierają porozumienie zmieniające, czyli aneks do umowy o pracę, którym ustalają zmianę stanowiska pracy pracownika. 

Na czym polega porozumienie zmieniające, a na czym wypowiedzenie?

Rezygnacja z funkcji kierowniczej przez pracownika musi doprowadzić do wprowadzenia zmian w obowiązującej umowie. W przypadku porozumienia między pracownikiem a pracodawcą strony mogą podpisać aneks do umowy o pracę.

Taki dokument opisuje wprowadzone zmiany i nowe warunki umowy o pracę. Jest dołączany do umowy o pracę i zawiera podpisy obu stron. Nie można zawrzeć go w przypadku, kiedy jedna z nich nie zgadza się na wprowadzenie danych modyfikacji.

Najczęściej porozumienie zmieniające jest zawierane w przypadku awansu czy równorzędnej zmiany stanowiska pracy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby dotyczyło ono degradacji ze stanowiska pracy, jeśli pracownikowi zależy na powrocie do wykonywania pracy na poprzednim stanowisku (sprzed awansu).

Kiedy między pracownikiem a pracodawcą dochodzi do sporu, nie można zawrzeć porozumienia zmieniającego, bo do jego zawarcia potrzebna jest dobrowolna zgoda obu stron, czyli powinna odbywać się z inicjatywy pracownika i pracodawcy.

Jedynym wyjściem z sytuacji jest złożenie wypowiedzenia umowy o pracę. Wypowiedzenie zmieniające może przedstawić zarówno pracownik, jak i pracodawca. W obu przypadkach strony będą związane okresem wypowiedzenia, który wynosi:

 • 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia poniżej 6 miesięcy,
 • jeden miesiąc w przypadku zatrudnienia powyżej 6 miesięcy, ale poniżej 3 lat,
 • trzy miesiące w przypadku zatrudnienia powyżej 3 lat.

Jak napisać rezygnację z funkcji kierowniczej?

Rezygnacja z funkcji kierownika powinna przyjmować formę pisemną. Pracownik kieruje takie pismo do swojego pracodawcy, a ponieważ jego pozytywne rozpatrzenie zależy wyłącznie od dobrej woli przełożonego, należy zadbać o staranne uzasadnienie swojej decyzji. 

Dokument można przygotować w oparciu o darmowy wzór rezygnacji ze stanowiska kierownika, ale nie daje on żadnej gwarancji podpisania porozumienia zmieniającego. Może zawierać także braki lub błędy, przez które pracodawca nie spojrzy na wniosek pracownika przychylnym okiem. Należy pamiętać, że takie pismo powinno:

 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • zajmowane stanowisko,
 • wskazywać przyczyny podjętej decyzji,
 • określać, czego pracownik oczekuje od pracodawcy.

Bardzo istotne jest to, że rezygnacja z funkcji kierowniczej nie może być jednoznaczna z całkowitą rezygnacją z pracy. Jeśli pismo będzie sformułowane nieprawidłowo, pracodawca może potraktować je jako wypowiedzenie. 

Jak uzasadnić rezygnację z funkcji kierowniczej?

Istnieje wiele powodów, przez które pracownik może chcieć zrezygnować z awansu i pełnienia funkcji kierowniczej w firmie. Praca na takim stanowisku wiąże się bowiem:

 • z pracą w godzinach nadliczbowych,
 • z częstymi wyjazdami w delegacje,
 • z wieloma dodatkowymi obowiązkami,
 • z dużą odpowiedzialnością,
 • z koniecznością sprawowania nadzoru nad innymi pracownikami, z którymi do tej pory pracownik współpracował. 

Zatem praca na stanowisku kierowniczym może skutkować między innymi:

 • brakiem czasu dla rodziny,
 • brakiem czasu wolnego na odpoczynek, rozrywkę, pasje i zainteresowania,
 • negatywnymi skutkami oddziaływania silnego stresu,
 • pogorszeniem stanu zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • pogorszeniem relacji ze współpracownikami.

Powołując się na tego typu problemy, pracownik powinien przekonać pracodawcę do tego, że nie jest on najlepszym kandydatem do funkcji kierownika w danej firmie.

Jeśli przełożony jest osobą rozsądną, nie powinien robić podwładnemu żadnych problemów i zgodzić się na zmianę stanowiska pracy. Jeśli jednak pracownik spotkałby się z oporem, może poprosić o pomoc związki zawodowe, które wystąpią do pracodawcy w jego imieniu.

Podsumowując

Pracownik ma prawo zrezygnować ze stanowiska kierowniczego, poprzez taką czynność, może wnioskować o powrót na poprzednie stanowisko. Pisemna rezygnacja ze stanowiska kierowniczego powinna oczywiście zawierać szereg formalnych wymagań, aby spełniała wszystkie formalne wymagania.

Jeśli w zakładzie pracy funkcjonuje związek zawodowy, warto skonsultować z nim każde porozumienie zmieniające. W komunikacji ze związkami zawodowymi te mają 5 dni na zajęcie stanowiska w danej sprawie. Mogą więc poprzeć pracownika lub wyrazić swój przeciw w kwestii porozumienia zmieniającego.

Zmiana stanowiska kierowniczego najczęściej odbywa się poprzez wypowiedzenie zmieniające, a zmiany wprowadzone takim wypowiedzeniem wchodzą w życie po upływie okresu wypowiedzenia.

Pobierz przygotowany przez nas wzór rezygnacji ze stanowiska kierowniczego, jest wzór pisma rezygnacja, które wystarczy jedynie uzupełnić danymi.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rezygnacja ze stanowiska kierowniczego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

rezygnacja-ze-stanowiska-kierowniczego-wzor-pdf-doc-przyklad
Rezygnacja ze stanowiska kierowniczego - wzór
17