Przykładowa opinia o uczniu z Autyzmem – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak powinna wyglądać przykładowa opinia o dziecku z autyzmem? Autyzm jest przypadłością uznawaną za wycofanie, unikanie kontaktu ze światem zewnętrznym. Uznaje się, że jego przyczyną są zaburzenia mózgu, mające podłoże genetyczne.

Opisując dziecko z autyzmem na potrzeby skierowania ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel musi mieć na uwadze, że taki młody człowiek nie powinien być oceniany w taki sam sposób jak inne, w pełni zdrowe dzieci.

Jak powinna wyglądać przykładowa opinia o uczniu z autyzmem? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór opinii o uczniu z autyzmem, który zakupisz poniżej:

Kupując ten produkt otrzymasz:

 • Opracowane 2 różne wersje opinii
 • Łącznie 5 stron tekstu
 • Dodatkowo wersja w formacie PDF
Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Jak zachowują się dzieci z autyzmem?

Opinia wychowawcy o uczniu autystycznym nie jest opinią łatwą do przygotowania. Aby sporządzić taki dokument w należyty sposób, warto dobrze przyjrzeć się charakterystyce tego schorzenia, zwłaszcza jego objawom.

Autyzm może objawiać się już w pierwszych latach życia, nawet w okresie niemowlęcym. Rodzice dzieci autystycznych często wskazują na to, że ich pociecha jest bardzo grzeczna i spokojna, wręcz obojętna na bodźce zewnętrzne, takie jak hałas czy ruch.

Takie maluchy potrafią godzinami wpatrywać się w jedno miejsce, nie gaworzą, sztywnieją, kiedy rodzic bierze je na ręce. Czasami autyzm pojawia się też zupełnie nieoczekiwanie w późniejszym okresie życia.

Dziecko autystyczne zamyka się w swoim własnym świecie, który jest nieco zniekształcony, ale też na tyle ciekawy, że malec nie ma potrzeby kontaktu z innymi osobami. Jest obojętny, nie ma na nic ochoty, nie reaguje na ból, nie okazuje emocji.

Dziecko autystyczne zwykle przestaje rozmawiać, a jeśli mówi to w sposób nielogiczny. Poza tym taki młody człowiek ma tendencję do nadmiernego przywiązywania się do przedmiotów i bardzo nie lubi zmian w swoim otoczeniu czy zmian w codziennym rytmie dnia.

W późniejszym wieku u dziecka z autyzmem można zaobserwować wybiórczy i ograniczony zakres zainteresowań. Powoduje to, że dziecko autystyczne staje się ekspertem w wybranej dziedzinie. Może mieć też wyjątkowo dobrą pamięć, której nie wykorzystuje jednak w codziennym życiu.

Po co wystawia się opinie o dziecku z autyzmem?

Opinie o uczniach sporządzane są w różnych celach, na wniosek rodzica lub organów, takich jak sąd rodzinny czy MOPS. Ponieważ szkoły mają obowiązek współpracować z takimi podmiotami, muszą przygotować opinię o dziecku adekwatną do jego wieku, poziomu nauczania czy stanu zdrowia.

Inaczej wygląda więc opinia o zdrowym dziecku, a inaczej opinia o dziecku niepełnosprawnym. Pismo przygotowuje zwykle wychowawca, który ma największą wiedzę na temat danego ucznia. Opinia może być sporządzona również przez psychologa czy innego specjalistę, ewentualnie we współpracy różnych pedagogów.

Bardzo często potrzebna jest opinia o dziecku do poradni psychologiczno-pedagogicznej, która obejmuje swoją pomocą zarówno dzieci z problemami, jak i dzieci szczególnie uzdolnione.

Opinia o dziecku z autyzmem do poradni może być potrzebna w momencie dostrzeżenia pierwszych objawów schorzenia, ale także na etapie, kiedy dziecko jest już objęte programem kształcenia specjalnego.

Na podstawie takiej opinii opracowuje się indywidualny program nauczania, dostosowując zajęcia edukacyjne do możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka.

Jakie elementy powinna zawierać opinia o uczniu?

Każda opinia o uczniu składa się z kilku niezbędnych elementów, w tym z przedstawienia celu sporządzenia opinii, podania danych osobowych dziecka oraz danych wychowawcy sporządzającego opinię. Zazwyczaj, treść opinii odnosi się do kwestii związanych z:

 • rozwojem poznawczym,
 • rozwojem emocjonalnym,
 • rozwojem społecznym,
 • rozwojem fizycznym.

Przykładowa opinia o dziecku z autyzmem również powinna odnosić się do tych aspektów rozwoju małego człowieka, jednak będzie pojawiało się w niej również odniesienie do:

 • identyfikacji problemu,
 • genezy problemu,
 • znaczenia problemu,
 • prognoz,
 • wdrożonych działań,
 • efektów działań.

Jakie stwierdzenia mogą pojawić się w opinii o dziecku autystycznym?

Do przygotowania opinii o dziecku autystycznym wychowawca może wykorzystać wzór opinii o uczniu z autyzmem, który uwzględnia przykładowe stwierdzenia znajdujące zastosowanie w przypadku uczniów z podobnymi problemami.

Przykładowa opinia nauczyciela o dziecku z autyzmem jako pierwsze dostrzeżone objawy schorzenia może wskazywać na fakt:

 • braku nawiązywania relacji z innymi dziećmi,
 • braku zgłaszania potrzeb fizjologicznych,
 • braku komunikacji werbalnej,
 • niepodejmowania zabaw,
 • praktykowania zachowań schematycznych.

Z reguły dziecko z autyzmem zachowuje się nieadekwatnie do wieku, ma zaburzenia grafomotoryczne, nie rozwija umiejętności społecznych.

W części z genezą autyzmu nauczyciel może odnieść się do wywiadu z rodzicami dziecka, opisując jego zachowania w środowisku rodzinnym. Później opinia powinna skupić się na bieżących problemach dziecka, a mogą to być problemy z:

 • wyrażaniem emocji,
 • wyrażaniem potrzeb,
 • trudnościami z podporządkowaniem się zasadom,
 • integracją sensoryczną,
 • nadmiernym napięciem ciała,
 • angażowaniem się w zabawę z innymi dziećmi,
 • uczestniczenie w zajęciach wychowania fizycznego,
 • zdolnościami motorycznymi.

Kolejna część opinii to prognozy – pozytywna i negatywna. Tutaj nauczyciel pisze, czego można spodziewać się po wdrożeniu działań terapeutycznych, np.  rozwoju porozumiewania werbalnego, wzrostu umiejętności samoobsługi, rozwoju umiejętności podporządkowywania się zasadom społecznym.

W przypadku prognozy negatywnej nauczyciel może napisać, że możliwe jest:

 • pogłębienie izolacji społecznej,
 • zaniechanie podejmowania zabawy,
 • zaniechanie podejmowania czynności samoobsługowych,
 • pogłębienia zaburzeń w komunikacji werbalnej

Opinia o dziecku autystycznym powinna zawierać też propozycje rozwiązania problemu, czyli propozycje zastosowania określonych programów terapeutycznych, a także opis wdrożonych już działań, czyli:

 • uczestnictwo w zajęciach z logopedą,
 • uczestnictwo w zajęciach indywidualnych,
 • uczestnictwo w zajęciach grupowych.

Na koniec nauczyciel opisuje efekty wdrożonych działań. W tej części dokumentu mogą pojawić się takie uwagi, jak:

 • dostrzeżenie rozwiniętego zasobu słów,
 • dostrzeżenie umiejętności budowania złożonych zdań,
 • zauważenie elementów naśladowania w zachowaniu dziecka,
 • dostrzeżenie częstszego uczestnictwa w zabawach grupowych,
 • dostrzeżenie większej samodzielności.

Podsumowując

Opinia na temat ucznia z autyzmem może się różnić w zależności od indywidualnej perspektywy i doświadczenia danej osoby lub opiekuna. Sporządzając opinię o uczniu z autyzmem, można więc odnieść się do bardzo wielu zachowań. Poniżej przedstawiam kilka możliwych punktów widzenia:

 • nadmiernie ruchliwy,
 • wywiązywanie się z zadań na miarę swoich możliwości,
 • uczeń nie wywiązuje się ze swoich obowiązków,
 • zaburzenia emocjonalne polegające na ….
 • problemy z koncentracją uwagi lub koncentracja uwagi wzrasta gdy …
 • podejmowanie nauki czytania,
 • w jaki sposób dziecko odpowiada na zadane pytania,
 • uczeń nie sprawia problemów wychowawczych,
 • samodzielny w zakresie czynności samoobsługowych,
 • itd.

Ważne, aby zrozumieć, że opinia o uczniu z autyzmem powinna być oparta na wiedzy, zrozumieniu i empatii bowiem każdy uczeń z autyzmem jest jednostką indywidualną i powinien być traktowany z szacunkiem, zrozumieniem i uwagą na jego indywidualne potrzeby edukacyjne.

Mamy nadzieję, że przygotowana przez przykładowa opinia znacznie ułatwi Ci sporządzenie Twojej opinii. Przykładowy wzór zakupisz na samej górze niniejszej strony.

1 opinia dla Przykładowa opinia o uczniu z Autyzmem – wzór

 1. Łucja Zalączek

  Polecam wzór, w treści znajdują się dwie przykładowe opinie 🙂

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

przykladowa-opinia-o-uczniu-z-autyzmem-wzor
Przykładowa opinia o uczniu z Autyzmem - wzór
17