Przykładowa opinia o dziecku w Żłobku

17 

Opinia o dziecku w żłobku może zostać sporządzona na wniosek rodziców, a także dla takich podmiotów jak sąd rodzinny, MOPS, kurator sądowy, czy policja. W każdym przypadku treść opinii będzie nieco się od siebie różnić.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniającą wszystkie formalne wymagania – przykładową opinię o dziecku w Żłobku (w kilku wersjach) – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie elementy powinna zawierać przykładowa opinia o dziecku w żłobku?

Dziecko w żłobku musi być opiniowane z uwzględnieniem swojego wieku i poziomu rozwoju. Wzór opinii o dziecku w żłobku skupia się zatem na takich aspektach funkcjonowania dziecka, jak:

 • rozwój fizyczny i motoryczny,
 • samoobsługa,
 • sprawność manualna,
 • rozwój poznawczy,
 • rozwój emocjonalny,
 • rozwój społeczny,
 • mowa i myślenie,
 • percepcja wzrokowa,
 • percepcja słuchowa. 

W opinii powinny pojawić się także informacje ogólne o dziecku, o tym jak długo przebywa w żłobku, jakie ma usposobienie. Dokładny zakres informacji, jakie należy uwzględnić w takim dokumencie, określa zazwyczaj wniosek z prośbą o wydanie opinii. 

Jaki cel ma wystawienie opinii o dziecku w żłobku?

Wzór przykładowej opinii o dziecku w żłobku jest wzorem uniwersalnym. Można wykorzystać go zarówno w przypadku, kiedy o opinię proszą rodzice dla własnych potrzeb, jak i w sytuacji, kiedy opinia jest sporządzana, na przykład dla opieki społecznej.

Jeśli dokument ma służyć takim podmiotom, jak MOPS czy sąd rodzinny, z reguły trzeba uwzględnić w nim informacje dotyczące rodziców dziecka – tego, jak sprawują opiekę nad dzieckiem, czy dbają o zaspokojenie jego potrzeb, czy interesują się dzieckiem i troszczą się o jego dobro.

Taka opinia może być potrzebna w prowadzonym postępowaniu rozwodowym, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o ustalenie stałego miejsca pobytu, a także o odebranie, zawieszenie, ograniczenie, czy przywrócenie praw rodzicielskich.

Jeśli przykładowa opinia o dziecku w żłobku jest przeznaczona dla jednego z tych podmiotów, należy odnieść się w niej do tego, czy:

 • dziecko jest zadbane,
 • dziecko jest ubrane adekwatnie do pogody,
 • dziecko pozytywnie/negatywnie reaguje na rodzica,
 • rodzic interesuje się dzieckiem,
 • rodzic spóźnia się/przychodzi punktualnie po dziecko,
 • rodzic utrzymuje kontakt z placówką.
przykladowa-opinia-o-dziecku-w-zlobku
Przykładowa opinia o dziecku w Żłobku
17