Pismo wyjaśniające do komornika – wzór

17 

Pismo wyjaśniające do komornika musi spełniać określone wymagania formalne. Niezbędne jest w nim określenie między innymi danych stron postępowania, czy sygnatury akt sprawy, której dotyczy pismo.

Korespondencja z komornikiem może dotyczyć wyjawienia składników majątku dłużnika, faktu zawarcia ugody z wierzycielem czy uiszczenia określonej sumy pieniędzy bezpośrednio na konto wierzyciela. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma wyjaśniającego do komornika, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Po co sporządza się pismo do komornika?

Najczęściej, pismo skierowane do komornika dotyczy rozłożenia długu na raty. Warto wiedzieć jednak, że komornik nie decyduje o takich kwestiach, ponieważ działa z ramienia wierzyciela.

Może jednak pośredniczyć w procesie ustalania spłaty zadłużenia w systemie ratalnym. Inne pisma do komornika dotyczą między innymi złożenia wyjaśnień. Dłużnik może składać wyjaśnienia w związku z ujawnieniem składników jego majątku, a także w związku z faktem przekazania środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek wierzyciela.

Jeśli dłużnik i wierzyciel zawrą ugodę w sprawie spłaty długu, również należy poinformować o tym komornika na piśmie.

Przesłanie pisemnego wyjaśnienia do komornika jest o wiele mniej stresujące niż rozmowa w cztery oczy, a dodatkowo pozwala uzyskać dowód na przekazanie takiego pisma – na przykład potwierdzenie nadania listu poleconego. 

Jakie elementy musi zawierać pismo wyjaśniające do komornika?

Pismo do komornika ma charakter pisma urzędowego. Należy ująć w nim między innymi datę i miejsce sporządzenia dokumentu, dane dłużnika i wierzyciela, sygnaturę akt sprawy, tytuł pisma, treść pisma, podpis i ewentualne załączniki.

Treść dokumentu będzie zależna od okoliczności sprawy, ale należy pamiętać, że nie można zawierać w niej stwierdzeń nieprawdziwych i takich, których nie da się udowodnić, na przykład za pomocą odpowiedniego zaświadczenia. 

Pismo do komornika od pracodawcy

Warto wspomnieć również o piśmie wyjaśniającym, które pracodawca dłużnika sporządza w odpowiedzi na zajęcie wynagrodzenia pracownika.

W takim piśmie przełożony musi przedstawić zestawienie zarobków dłużnika za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie oraz informacje o ewentualnych przeszkodach, które takie zajęcie uniemożliwiają. Odpowiedź na zajęcie komornicze jest obowiązkowa – pracodawca ma na jej przygotowanie 7 dni. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pismo wyjaśniające do komornika – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pismo-wyjasniajace-do-komornika-wzor
Pismo wyjaśniające do komornika - wzór
17