Oświadczenie dla komornika że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Obowiązujące przepisy chronią dłużników przed zajęciem przez komornika wszystkich środków z tytułu wynagrodzenia za pracę. Komornik może zająć do 50% wynagrodzenia, pozostawiając na koncie dłużnika co najmniej minimalną krajową, która jest wolna od zajęcia.

Nie dotyczy to jednak długów alimentacyjnych – tutaj kwota wolna nie obowiązuje, a komornik może zająć 60% płacy dłużnika. Natomiast wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych nie są chronione żadnymi przepisami, co oznacza, że komornik może zająć je nawet w całości.

Jedynym sposobem na uniknięcie takiej sytuacji jest złożenie oświadczenia dla komornika że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – jak takie pismo przygotować?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Jak chronić przed zajęciem wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia?

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło nie zostanie zajęte przez komornika w całości pod warunkiem, że dłużnik wykaże, iż jest to jedyne i powtarzalne źródło jego dochodu.

Oznacza to, że w przypadku regularnego otrzymywania wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej można doprowadzić do sytuacji, w której takie wynagrodzenie zostanie objęte ochroną taką samą, jak wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.

Aby udowodnić, że wynagrodzenie spełnia te warunki, należy przygotować oświadczenia dla komornika że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu.

Na jakiej podstawie prawnej można chronić wynagrodzenie przed zajęciem?

Oświadczenie, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu sporządza się na podstawie art. 833. kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym

Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy […]”, a przepisy te stosuje się również do “wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

Zasadność takich oświadczeń została potwierdzona przez rzecznika prasowego Krajowej Rady Komorniczej, który wskazał, że “jeżeli dłużnik zatrudniony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej i z uwagi na okres obowiązywania umowy wynagrodzenie to spełnia wymóg świadczenia powtarzającego się oraz świadczenia zapewniającego utrzymanie, wówczas pracodawca przy dokonywaniu potrąceń powinien stosować zasady, jakie przewidziane są dla wynagrodzenia za pracę w rozumieniu Kodeksu pracy”.

1 opinia dla Oświadczenie dla komornika że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – wzór

  1. Patryk G.

    dobrze napisany i kompletny wzór

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

oswiadczenie-dla-komornika-ze-umowa-zlecenie-to-jedyne-i-powtarzalne-zrodlo-dochodu-wzor
Oświadczenie dla komornika że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – wzór
17