Opinia o dysleksji – wzór

17 

Raz wydana opinia o dysleksji zachowuje swoją ważność aż do końca edukacji szkolnej. Zasadniczo, opinie tego typu wydaje się do ukończenia szkoły podstawowej, jednak w uzasadnionych przypadkach można wydać ją także później, jeśli z różnych przyczyn niemożliwe było wydanie opinii w terminie ustawowym.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór opinii o dysleksji – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak przygotować opinię o dysleksji?

Opinia o dysleksji nie jest tym samym, co orzeczenie. Zgodnie z przepisami, opinie wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne powinny zawierać:

  • dane poradni,
  • numer opinii,
  • dane osobowe ucznia,
  • informacje o rozpoznanych możliwościach psychofizycznych oraz indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
  • diagnozy: psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
  • zalecenia do pracy z uczniem,
  • wskazania zajęć prowadzonych dla ucznia na terenie szkoły. 

Aby przygotować taką opinię, wystarczy sięgnąć po wzór opinii o dysleksji, opracowany zgodnie z wytycznymi. Oczywiście samą opinię opiera się jednak na obserwacjach i badaniach dziecka, a także na opinii od wychowawcy, specjalistów i innych nauczycieli. 

Jakie zalecenia uwzględnia opinia o dysleksji?

Ważnym elementem każdej przykładowej opinii o dysleksji są zalecenia do pracy z dzieckiem. W przypadku tego rodzaju problemów obejmują one głównie dostosowanie wymagań edukacyjnych, prowadzenie zajęć dodatkowych oraz indywidualizację pracy z uczniem.

Z reguły, dyslektyk powinien także:

  • mieć dostosowaną formę sprawdzianów oraz prac domowych,
  • mieć inaczej sformułowane polecenia,
  • być oceniany inaczej niż reszta uczniów za takie czynności, jak pisanie, czytanie.

Dziecko z dysleksją powinno siedzieć z przodu, tuż przy nauczycielu. Może być zwolnione z lekcji języka obcego, a prace takie jak dyktanda pisać z pamięci lub poprzez wypełnianie luk w tekście.

Istnieje wiele metod pracy z dyslektykiem, ale ich cel jest podobny – to umożliwienie dziecku wykorzystania jego potencjału poprzez odpowiednie dostosowanie sposobu prowadzenia zajęć i oceniania wiedzy/umiejętności do jego potrzeb.

Podobne wzory pism:

opinia-o-dysleksji-wzor-przyklad
Opinia o dysleksji - wzór
17