Ocena efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej wzór

17 

Ocena efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej jest potrzebna po to, aby zespół udzielający uczniowi takiej pomocy mógł określić wnioski i zalecenia dla dalszej pracy z dzieckiem. Na podstawie oceny efektywności ustala się, jakie formy i sposoby udzielania uczniowi pomocy będą najodpowiedniejsze względem jego potrzeb.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór oceny efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Na jakie pytania powinna odpowiadać ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Ponieważ przepisy nie narzucają formy ani sposobu ustalania oceny efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej, zachęcamy do wykorzystania opracowanego przez nas gotowego do wypełnienia wzoru oceny efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej, który pomaga odpowiedzieć na następujące pytania:

 • która forma pomocy była skuteczna i w jakim zakresie,
 • która forma pomocy nie została zrealizowana i dlaczego,
 • która z form pomocy była nieskuteczna i dlaczego,
 • jakie cele udało się osiągnąć,
 • jakie cele nie zostały osiągnięte i dlaczego,
 • które z zastosowanych form pomocy były najskuteczniejsze,
 • jakie wskazówki i zalecenia do dalszej pracy z uczniem można sformułować na tym etapie.

Jeśli chodzi o wnioski do przykładowej oceny efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej, to te najczęściej sprowadzają się do:

 • kontynuacji działań,
 • konieczności wprowadzenia zmian w stosowanych formach pomocy lub czasie (wymiarze godzin) udzielania pomocy,
 • wprowadzenia nowych form pomocy.

Kiedy i po co dokonuje się oceny efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej?

Przykładowa ocena efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej powinna być przygotowywana przynajmniej dwa razy w roku, czyli na koniec roku szkolnego, a także po pierwszym półroczu. Pozwala to bowiem monitorować postępy ucznia i reagować na jego bieżące potrzeby.

Podczas ustalania oceny, należy wziąć pod uwagę:

 • rodzaj podejmowanych działań,
 • skuteczność udzielanej pomocy,
 • skuteczność określonych form/metod pracy. 

Druk przykładowej oceny efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej uwzględnia też wnioski, wśród których mogą pojawić się decyzje dotyczące:

 • zakończenia procesu udzielania pomocy uczniowi w danej formie,
 • zastosowania nowych form pracy,
 • modyfikacji IPET,
 • zmiany zasad współpracy nauczycieli i specjalistów. 
ocena-efektywnosci-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-wzor
Ocena efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej wzór
17