Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia – wzór

17 

Zmiany w przepisach Kodeksu pracy wprowadzone w 2023 roku zobowiązują pracodawców do przekazywania pracownikom rozszerzonych informacji o warunkach zatrudnienia, a także do aktualizacji tych informacji.

Odpowiedni dokument należy przekazywać pracownikowi w terminie maksymalnie 7 dni od dnia dopuszczenia podwładnego do pracy, a w przypadku aktualizacji – niezwłocznie, a najpóźniej w dniu, w którym zmiana ma zastosowanie do pracownika. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Podstawa prawna aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia

Termin wprowadzenia aktualizacji o warunkach zatrudnienia wprowadza art. 29 kodeksu pracy, zgodnie z którym: „Pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o zmianie warunków zatrudnienia […] niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie do pracownika”.

Oznacza to, że warto mieć pod ręką wzór aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia, aby móc bez zbędnej zwłoki przekazać taki dokument pracownikowi – osobiście lub na przykład mailowo.

Należy wspomnieć również, że przedstawiona zasada nie dotyczy przypadku, w którym zmiana warunków zatrudnienia wynika ze zmiany przepisów prawa pracy lub prawa ubezpieczeń społecznych, o ile przepisy te zostały przedstawione w informacji przekazanej pracownikowi.

Jak napisać aktualizację warunków zatrudnienia?

Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia może dotyczyć jedynie niektórych warunków zatrudnienia, opisanych wcześniej w informacji do umowy o pracę. W takim przypadku pracodawca nie musi aktualizować całej informacji.

Ma jedynie obowiązek poinformowania pracownika o wprowadzonych zmianach. Przełożony aktualizuje zatem informację o warunkach zatrudnienia w punktach lub w punkcie, w którym nastąpiły zmiany. Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacja o warunkach zatrudnienia obejmuje:

  • obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy dobowy i tygodniowy oraz przysługujący odpoczynek,
  • przysługujące przerwy w pracy,
  • zasady dotyczące pracy w nadgodzinach,
  • zasady dotyczące przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,
  • wymiar przysługującego urlopu płatnego,
  • inne składniki wynagrodzenia, świadectwa pieniężne lub rzeczowe przysługujące pracownikowi.
aktualizacja-informacji-o-warunkach-zatrudnienia-wzor
Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia - wzór
17