Wzór wniosku do sądu o umieszczenie dziecka w Ośrodku wychowawczym

17 

Jak napisać wniosek do sądu o umieszczenie dziecka MOW? Do ośrodka wychowawczego kieruje się dzieci i młodzież przejawiające objawy demoralizacji. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy wykorzystuje bowiem specjalne metody pracy i wychowania oraz organizacji nauki po to, aby wyeliminować przyczyny i objawy niedostosowania społecznego.

Celem pobytu w takim ośrodku jest zadbanie o to, aby dziecko stosowało się do ogólnie przyjętych norm moralnych, prawnych i społecznych. Aby umieścić dziecko w MOW, odpowiedni wniosek w tej sprawie należy skierować do sądu rodzinnego. Jak takie pismo napisać?

Poniżej pobierzesz przygotowany przez nas wzór wniosku, który wystarczy jedynie wypełnić:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Czym jest MOW? (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy)

Zgodnie z definicją, MOW – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – to placówka dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania:

 • specjalnej organizacji nauki,
 • specjalnych metod pracy,
 • specjalnych metod wychowania,
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • resocjalizacji.

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy zapewnia swoim  wychowankom całodobową opiekę, co oznacza, że dziecko mieszka i uczy się w ośrodku. W skład każdego ośrodka wchodzi co najmniej jedna szkoła – podstawowa czy ponadpodstawowa.

Poza realizacją zajęć szkolnych wychowankowie uczestniczą też w zajęciach, których celem jest wyeliminowanie przejawów niedostosowania społecznego, a także nabywanie umiejętności społecznych i życiowych, które ułatwiają funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym. Są to zajęcia:

 • resocjalizacyjne,
 • rewalidacyjne,
 • terapeutyczne,
 • profilaktyczno-wychowawcze,
 • kulturalno-oświatowe,
 • sportowe.

Umieszczenie dziecka w MOW jest środkiem wychowawczym. Decyzję o umieszczeniu małoletniego dziecka w takim ośrodku sąd może podjąć więc w związku z wnioskiem o demoralizację.

Jak oddać dziecko do ośrodka wychowawczego

Rodzice, którzy przestali radzić sobie z wychowaniem dziecka, często zastanawiają się, jak umieścić dziecko w ośrodku wychowawczym. Należy wiedzieć więc, że do MOW nie da się zapisać dziecka tak, jak do zwykłej szkoły.

Konieczne jest skontaktowanie się z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Sądzie Rejonowym i podjęcie konsultacji z kuratorem do spraw nieletnich lub z sędzią rodzinnym. Kolejny krok to wniosek do sądu o umieszczenie dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, czyli formalne zgłoszenie takiej potrzeby do sądu rodzinnego.

Zanim nieletni zostanie umieszczony w takiej placówce, sąd rodzinny podda go badaniom Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Badania określą stopień demoralizacji dziecka i rodzaj placówki, do której należy go skierować. Wykonują je psycholog, pedagog i psychiatra. Warto pamiętać, że badaniom podlegają także rodzice.

Składając wniosek do sądu o umieszczenie dziecka w ośrodku wychowawczym należy przygotować również dokumentację dotyczącą wyników w nauce. Będą to zeszyty z różnych przedmiotów i ostatnie oceny. Konieczne jest także dostarczenie dokumentacji medycznej, czyli:

 • informacji o przebytych chorobach,
 • zaświadczeń lekarskich,
 • wypisów ze szpitali,
 • książeczki szczepień.

Procedura umieszczenia dziecka w MOW wygląda następująco:

 1. Sąd rodzinny wydaje postanowienie o umieszczeniu dziecka w placówce i kieruje sprawę do właściwego Starostwa Powiatowego.
 2. Starosta prosi Centralny System Kierowania Nieletnich przy Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE) o wskazanie odpowiedniego miejsca w placówce, uwzględniając przy tym poziomu edukacji, na jakim jest nieletni.
 3. Starostwo Powiatowe po otrzymaniu wskazania wydaje skierowanie do wskazanej placówki. Skierowanie jest ważne przez miesiąc.
 4. W ciągu miesiąca rodzice dziecka muszą zgromadzić dokumenty wymagane przez ośrodek i doprowadzić dziecko do placówki.

Pełna lista dokumentów niezbędnych do umieszczenia dziecka w MOW to:

 • skierowanie,
 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • postanowienie sądu rejonowego,
 • opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów,
 • ewentualnie: odpis aktu zgonu, jeśli jeden z rodziców dziecka nie żyje,
 • poświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub o wymeldowaniu,
 • książeczka zdrowia dziecka,
 • karta szczepień,
 • dokumenty dotyczące zdrowia dziecka i inne dokumenty medyczne,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • pozostałe dokumenty ułatwiające diagnozę potrzeb dziecka: opinie ze szkoły, opinie z poradni, opinie psychiatryczne.

Kiedy warto umieścić dziecko w ośrodku wychowawczym?

Pobyt w ośrodku wychowawczym ma zapobiec dalszej demoralizacji nieletniego, nauczyć go przestrzegania przepisów prawa i zasad moralnych, czyli normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

O tym, aby wypełnić wzór wniosku do sądu o umieszczenie dziecka w ośrodku wychowawczym powinni pomyśleć więc opiekunowie, którzy nie radzą sobie z małoletnim.

Wskazaniem do skierowania dziecka do takiego ośrodka jest:

 • częste uciekanie z domu,
 • zachowanie agresywne,
 • nadużywanie alkoholu,
 • częste wagarowanie,
 • kradzieże,
 • wandalizm.
 • zażywanie narkotyków, środków odurzających,
 • uzależnienie od nikotyny, leków,
 • udział w sektach,
 • przedwczesne podejmowanie życia seksualnego.

Oczywiście, wniosek o umieszczenie dziecka w ośrodku wychowawczym nie będzie zasadny, jeśli dziecko dopuściło się takich zachowań kilkakrotnie, a także w sytuacji, kiedy rodzic sam nie próbował odwieść dziecka od takiego zachowania.

Po wzór wniosku o umieszczenie nieletniego w placówce wychowawczej należy sięgnąć w sytuacji, kiedy rodzic czuje się bezsilny wobec zachowania dziecka, nie ma na niego wpływu i obawia się, że jego demoralizacja jest już poza kontrolą.

Jak długo dziecko pozostaje w MOW?

Zasadniczo, pobyt w MOW trwa do momentu, kiedy dziecko kończy 18. rok życia, ewentualnie nieco dłużej – do zakończenia roku szkolnego.

Możliwe jest także krótsze przebywanie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w przypadku, kiedy pobyt jest tymczasowy – do chwili wydania nowego postanowienia sądu – lub w przypadku zastosowania pobytu na okres próby.

Rodzice dziecka mogą także wnioskować o wcześniejsze opuszczenie ośrodka przez ich dziecko, jeśli proces resocjalizacji przebiegnie pomyślnie.

Co ważne, na pomoc MOW podopieczny może liczyć również w momencie opuszczania ośrodka. Takie wsparcie obejmuje:

 • pomoc pieniężną na usamodzielnienie,
 • pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,
 • pomoc socjalną w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 • pomoc socjalną w uzyskaniu zatrudnienia,
 • pomoc w formie rzeczowej.

Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej – podsumowanie

Jeśli rodzice nie są w stanie poradzić sobie z zachowaniem dorastającego dziecka – mogą zgłosić dziecko do placówki opiekuńczo wychowawczej, placówka przeprowadzi diagnozę przyczyn niedostosowania społecznego.

Można też postarać się o umieszczenie nieletniego dziecka na pobyt całodobowy w MOW (skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub opiekunów prawnych).

Wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, który chce zalecić umieszczenie nieletniego w MOW powinien spełniać wszystkie formalne wymagania stawiane tego typu pismom, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy wzór wniosku do sądu o umieszczenie dziecka w MOW, który pobierzesz na samej górze.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór wniosku do sądu o umieszczenie dziecka w Ośrodku wychowawczym”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-wniosku-do-sadu-o-umieszczenie-dziecka-w-osrodku-wychowawczym-przyklad-pdf-doc
Wzór wniosku do sądu o umieszczenie dziecka w Ośrodku wychowawczym
17