Wniosek o rozwiązanie Rodziny Zastępczej – wzór

17 

Każdą formę pieczy zastępczej można rozwiązać, choć sposób rezygnacji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej bywa różny, np. w odniesieniu do rodziny zastępczej zawodowej. Zasadniczo, jeśli rodzina zastępcza chce zrezygnować z pełnienia takiej roli, powinna złożyć odpowiedni wniosek do sądu.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o rozwiązanie rodziny zastępczej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

W jakich okolicznościach składany jest wniosek o rozwiązanie rodziny zastępczej?

Rozwiązanie rodziny zastępczej nie jest procesem szczególnie skomplikowanym. Jeśli rodzice podejmą przemyślaną decyzję, powinni wypełnić wzór wniosku o rozwiązanie rodziny zastępczej skierowany do sądu, a następnie poinformować o tym organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Taki wniosek jest jednocześnie podaniem o umieszczenie dziecka w innej formie pieczy zastępczej. Rezygnacja z pełnienia roli rodziców zastępczych może być uzasadniona odejściem z rodziny ostatniego dziecka, na przykład po osiągnięciu pełnoletniości, ze względu na powrót do rodziny biologicznej, z powodu przysposobienia, czy przeniesienia do innej formy pieczy zastępczej.

Warto wspomnieć, że rodziny zawodowe oraz rodzinne domy dziecka mogą zakończyć swoją misję poprzez rozwiązanie umowy, która zawsze określa możliwe przyczyny wypowiedzenia kontraktu. Istnieją też ustawowe przesłanki do rozwiązania takich umów, np. opuszczenie terytorium kraju lub terytorium powiatu, z którego starostą zawarto umowę.

W przypadku rozwiązania umowy z powodu niewypełniania lub niewłaściwego wypełniania funkcji rodziny zastępczej starosta zawiadamia o sprawie właściwy sąd, który może zmienić wtedy orzeczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej – to pozwala staroście rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Jak napisać wniosek o rozwiązanie rodziny zastępczej?

Pismo z prośbą  o rozwiązanie rodziny zastępczej najłatwiej jest przygotować w oparciu o nasz przykładowy wzór wniosku o rozwiązanie rodziny zastępczej. Druk wystarczy wypełnić odpowiednimi danymi osobowymi rodziców zastępczych, a także danymi adresata – pismo kieruje się do sądu, a także do organu prowadzącego.

Przykładowy wniosek o rozwiązanie rodziny zastępczej może zawierać:

  • uzasadnienie rezygnacji z funkcji rodziny zastępczej, np. zmiana sytuacji życiowej, zmiana sytuacji zdrowotnej, inne czynniki uniemożliwiające pełnienie roli rodzica zastępczego,
  • informację o skonsultowaniu decyzji z przedstawicielem organu prowadzącego,
  • oświadczenie o zastosowanie się do sugestii organu prowadzącego,
  • informację o tym, że rodzina nie spełnia już warunków, które były wymagane do pełnienia roli rodzica zastępczego,
  • oświadczenie dot. świadomości konsekwencji wynikających z rozwiązania rodziny zastępczej,
  • oświadczenie o gotowości współdziałania w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku/dzieciom.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o rozwiązanie Rodziny Zastępczej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-rozwiazanie-rodziny-zastepczej-wzor
Wniosek o rozwiązanie Rodziny Zastępczej - wzór
17