Rezygnacja z Rodziny Zastępczej – wzór

17 

Rezygnacja z rodziny zastępczej (z pełnienia funkcji rodziny zastępczej) wymaga złożenia wniosku do sądu o rozwiązanie rodziny zastępczej, a tym samym o umieszczenie dziecka w innej formie pieczy zastępczej. Informację o rezygnacji należy przekazać także organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór rezygnacji z rodziny zastępczej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jak wygląda rezygnacja z rodziny zastępczej w przypadku rodzin zawodowych?

Przykładowa rezygnacja z rodziny zastępczej w przypadku rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka wymaga wypowiedzenia umowy na zasadach w niej określonych. Przyczyną rozwiązania rodziny zastępczej może być nie tylko decyzja rodziców zastępczych, ale także:

  • odejście z rodziny ostatniego umieszczonego w niej dziecka, np. na skutek osiągnięcia pełnoletności, 
  • przeniesienia dziecka do innej formy pieczy zastępczej, 
  • powrót dziecka do rodziny biologicznej,
  • przysposobienia dziecka. 

W przypadku rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka okoliczności umożliwiające rozwiązanie umowy przewiduje zawsze sam dokument. Poza tym, ustawową przesłanką do rozwiązania umowy jest opuszczenie powiatu, z którego starostą zawarto umowę lub opuszczenie kraju.

Jak napisać rezygnację z rodziny zastępczej?

Wniosek o rozwiązanie rodziny zastępczej składa się do sądu rodzinnego. Pismo warto przygotować w oparciu o nasz wzór rezygnacji z rodziny zastępczej, ponieważ dokument musi spełniać określone wymogi formalne. Niezbędne jest między innymi wskazanie w nim odpowiednich danych sądu, danych rodziców zastępczych, a także przyczyny rezygnacji.

Taką przyczyną, poza wskazanymi wyżej okolicznościami, może być także uczucie „wypalenia”, brak chęci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zły stan zdrowia i tym podobne. 

Druk rezygnacji z rodziny zastępczej może obejmować również:

  • oświadczenie o skonsultowaniu decyzji, np. z przedstawicielem organu prowadzącego,
  • oświadczenie o uwzględnieniu zaleceń/sugestii organu prowadzącego,
  • oświadczenie o braku spełniania warunków wymaganych do pełnienia roli rodzica zastępczego, 
  • oświadczenie dotyczące świadomości konsekwencji, jakie wynikają z rozwiązania rodziny zastępczej dla rodzica i dla dziecka,
  • zobowiązanie do współpracy z organem prowadzącym w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rezygnacja z Rodziny Zastępczej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

rezygnacja-z-rodziny-zastepczej-wzor
Rezygnacja z Rodziny Zastępczej - wzór
17