Usprawiedliwienie nieobecności na Radzie Pedagogicznej – wzór

17 

Obecność nauczyciela na radzie pedagogicznej jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności nauczyciel musi usprawiedliwić swoją absencję tak samo, jak usprawiedliwia każdą inną nieobecność w pracy. Nieusprawiedliwiona nieobecność może prowadzić do konsekwencji służbowych. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór usprawiedliwienia nieobecności na radzie pedagogicznej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czy każdy nauczyciel musi być obecny na wszystkich radach pedagogicznych?

Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w danej szkole. Ponieważ każdy z nich jest członkiem rady, musi brać udział w jej posiedzeniach – obowiązkowo. Udział w posiedzeniach rady zaliczany jest do godzin pracy nauczyciela, ponieważ stanowi to część realizacji czynności wynikających z zadań statutowych szkoły.

Jeśli nauczyciel jest nieobecny na radzie, powinien usprawiedliwić taką nieobecność. Natomiast to od dyrektora zależy, czy uzna usprawiedliwienie nieobecności na radzie za zasadne. Jeżeli dyrektor uzna nieobecność nauczyciela za nieusprawiedliwioną, może wymierzyć mu karę porządkową zgodnie z przepisami kodeksu pracy.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, w tym także za nieprzestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzania obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności pracodawca może stosować:

Jak usprawiedliwić nieobecność na radzie pedagogicznej?

Usprawiedliwienie nieobecności na radzie warto przygotować w oparciu o sprawdzony wzór usprawiedliwienia nieobecności na radzie pedagogicznej, ponieważ nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu jest traktowana jako niewywiązanie się z podstawowych obowiązków nauczyciela, wskazanych w ustawie o systemie oświaty.

Takie usprawiedliwienie musi wskazywać jednak ważny powód nieobecności. Chociaż przepisy nie informują bezpośrednio o tym, co jest takim ważnym powodem, można uznać, że zasadne będzie usprawiedliwienie poparte argumentami, które wskazują na:

  • zły stan zdrowia,
  • wypadek losowy,
  • hospitalizację. 

Warto wspomnieć, że w swoim usprawiedliwieniu nauczyciel może powołać się także na konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny lub nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat czternastu. 

usprawiedliwienie-nieobecnosci-na-radzie-pedagogicznej-wzor
Usprawiedliwienie nieobecności na Radzie Pedagogicznej - wzór
17