Sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór

17 

Zgodnie z przepisami, zarząd lub zarządca nieruchomości ma obowiązek prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną, a także ewidencję zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów oraz ewidencję rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Z prowadzonej ewidencji wspólnota mieszkaniowa sporządza roczne sprawozdanie finansowe. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym jest sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej?

Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali, zarząd lub zarządca nieruchomości musi składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie z prowadzonej działalności. Takie sprawozdanie obejmuje:

  • ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
  • ewidencję zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
  • ewidencję rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. 

Dokument można przygotować w oparciu o nasz sprawdzony wzór sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej. Druk jest podzielony na dwie części:

  • opis działań podejmowanych,
  • finansowa analiza wykonania planu gospodarczego.

Część opisowa przykładowego sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej powinna obejmować wykaz przeprowadzonych działań, spójny z częścią “liczbową” sprawozdania. Celem przygotowania takiego dokumentu jest bowiem przedstawienie członkom wspólnoty informacji na temat aktualnego stanu zarządu nieruchomością wspólną.

Jakie zasady stosuje się do sporządzenia sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej?

Przepisy nie nakazują sporządzania sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ale pismo musi spełniać podstawowe kryteria stosowane przy ocenie podobnych dokumentów.

Zasadniczo, prawidłowe sprawozdanie powinno spełniać następujące standardy:

  • rzetelność – zgodność z dokumentami i faktami,
  • kompletność – ujęcie wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce w danym okresie,
  • zrozumiałość – zastosowanie formy, która pozwala zapoznać się z treścią sprawozdania i ją zrozumieć. 

W druku przykładowego sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej należy umieścić podstawowe informacje o sytuacji finansowej wspólnoty oparte o ewidencję. Przy przygotowywaniu sprawowania trzeba stosować też zasadę ciągłości bilansowej.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawozdanie-finansowe-wspolnoty-mieszkaniowej-wzor
Sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej - wzór
17