Skierowanie na gimnastykę korekcyjną – wzór

17 

Uczeń może brać udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej na wniosek rodzica poparty skierowaniem od lekarza. Takie skierowanie od lekarza rodzinnego, ortopedy czy pediatry powinno zawierać dokładne określenie przyczyn skierowania, czyli opis rodzaju rozpoznanej wady postawy.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór skierowania na gimnastykę korekcyjną – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie elementy powinno zawierać skierowanie na gimnastykę korekcyjną?

Rodzic może uzyskać skierowanie na gimnastykę korekcyjną dla swojego dziecka od lekarza rodzinnego – pediatry – lub od specjalisty, czyli ortopedy.

Zgodnie z przepisami, to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej odpowiada za współpracę ze szkołą, dlatego to właśnie on jako podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę nad uczniem powinien skierować go na zajęcia korekcyjne wad postawy.

Przykładowe skierowanie na gimnastykę korekcyjną musi zawierać:

  • uwagi lekarza na temat układu ruchu badanego dziecka, 
  • kwalifikację do grup na zajęciach wychowania fizycznego,
  • zalecenia dotyczące tych zajęć.

Do przygotowania dokumentu można użyć wzoru skierowania na gimnastykę korekcyjną. Druk uwzględnia opis zaobserwowanych wad postawy, przy czym wskazaniem do skierowania na gimnastykę korekcyjną jest:

  • wada kręgosłupa (skrzywienia boczne kręgosłupa, plecy okrągłe, płaskie, okrągło-wklęsłe), 
  • wady stóp (stopa płasko-koślawa, szpotawa, płaskostopie podłużne, poprzeczne),
  • wady kolan (kolana koślawe, szpotawe).

Jak kwalifikuje się dzieci na zajęcia gimnastyki korekcyjnej?

Podstawą prawną kwalifikacji uczniów na zajęcia gimnastyki korekcyjnej są dwa akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (zmieniające poprzednie rozporządzenie). 

Przed wypełnieniem druku przykładowego skierowania na gimnastykę korekcyjną warto więc zapoznać się z treścią tych aktów prawnych. Natomiast rodzice powinni upewnić się, jakie zasady kwalifikowania obowiązują w danej szkole na podstawie jej statutu.

skierowanie-na-gimnastyke-korekcyjna-wzor
Skierowanie na gimnastykę korekcyjną - wzór
17